Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Algsituationen har lugnat sig, ett fåtal blågrönalgobservationer i insjöar och havsområden (syke.fi)

Havets ytvattentemperatur i satellitobservationer 20–21.7.2021. Uppvällning har observerats på Finlands västra och södra kuster. © SYKE-material, innehåller modifierade Copernicus Sentinel-data (2021)

Pressmeddelande 22.7.2021 Finlands miljöcentral SYKE
Blågrönalgsläget har lugnat ner sig både i insjöar och i havsområden. Nästan alla observationer gäller små mängder blågrönalger. I insjöar blandade Riikka-stormen ytvattnet, vilket gjorde att blågrönalgerna blandades med vattenmassorna. Vid Östersjöns kustområden förekommer nu betydligt mindre mängder blågrönalger, vilket ställvis beror på att vattenmassorna har blandats.

Publicerad 22-07-2021 kl. 14.56, uppdaterad 22-07-2021 kl. 14.56