Gå till innehållet

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi föreslår åtgärder för miljö- och ekonomiutmaningar – också för att minska överkonsumtionen

Pressmeddelande 13.1.2021 Arbets- och näringsministerietMiljöministeriet
Den arbetsgrupp som utarbetat förslaget till strategiskt program för cirkulär ekonomi lägger fram de mål och metoder som ska göra cirkulär ekonomi till en ny grund för den finländska ekonomin före 2035. Målet är att begränsa överkonsumtionen av naturresurser, klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald samt att stärka ekonomin och sysselsättningen. Arbetsgruppen föreslår att statsrådet ställer upp ett konkret och ambitiöst mål för hållbar användning av naturresurser*.

Publicerad 13.1.2021 kl. 10.48, uppdaterad 13.1.2021 kl. 10.48