Rörsanering i småhus

En rörsanering i ett småhus börjar alltid med att en kompetent VVS-sakkunnig upprättar en plan. En erfaren planerare känner till material, apparater och metoder och kan bilda en helhet av dessa som svarar på kundens behov.

I regel har ett småhus som ska genomgå en grundlig renovering byggts på 1970-talet eller tidigare. Typiskt för vattenledningarna från denna tidsperiod är att de består av antingen koppar- eller stålrör samt att avloppen består av gjutjärn. En typisk livslängd för vattenledningarna är uppskattningsvis 20-50 år.

Måste rören bytas ut?

Rörsanering
 

När en större grundlig renovering genomförs i ett 40 år gammalt hus, lönar det sig att också överväga att byta ut rören. En rörsanering är ekonomiskt motiverad när den kan kombineras med någon annan reparation. Dessutom lönar det sig att i lönsamhetsbedömningarna beakta den minskning av försäkringstäckningen som äldre vatten- och avloppsystem medför. Den andel av vattenskadorna som försäkringsbolaget ersätter minskar i takt med att tekniken blir äldre.

I fråga om installerade vattenledningar och avlopp gäller samma vid en grundlig renovering som vid nybyggnad. Nya avlopp består i regel av PP- eller PVC-plast, av vilka polypropen är ett miljövänligare alternativ. Som vattenledning används antingen ett plaströr som installeras i ett skyddsrör (det är möjligt att byta röret senare) eller ett kompositrör som också kan installeras synligt. För synliga ledningar som ansluts till vattenarmaturer används oftast förkromade kopparrör. Planeraren och rörentreprenören ser till att det finns ett tillräckligt antal avstängningsventiler i nätet med tanke på bestämmelserna och användningen.

Synliga vattenläckor

För att upptäcka vattenläckor används konstruktionslösningar där eventuellt läckagevatten leds till en synlig plats. Detta ska man komma ihåg i synnerhet vid installation av toalettstolar med dolt avlopp, som har blivit allt vanligare under de senaste åren. Installationen ska göras så att ett eventuellt läckage inte rinner bakom vattenisoleringen och skadar konstruktionerna.

Man ska sträva efter att placera avloppen så att de utan större åtgärder kan repareras eller bytas ut. I bostadssmåhus ska åtminstone dusch- och badrummen samt bastuns tvättrum, klädvårdsrummet och värmedistributionsrummet utrustas med golvbrunn. Det lönar sig också att komma ihåg att man inte får göra andra genomföringar i våtrummets golv än de som är nödvändiga för avloppssystemet.

Värmeelement och värmerör kan hålla i över 50 år tack vare det syrefria uppvärmningsvattnet som strömmar genom elementen och rören. Det finns skäl att misstänka läckage om trycket försvinner ur systemet och man regelbundet måste tillföra vatten.

Uppdaterat värmesystem

I samband med en rörsanering kan det vara motiverat att överväga en förnyelse av värmesystemet. Till exempel kan en gammal oljevärmeanläggning förnyas till ett modernt jordvärme- eller bioenergisystem. Jordvärmesystemets värmeackumulationsrör kan placeras i marken, i berggrunden eller i ett vattendrag. Även luft-vattenvärmepumparna har utvecklats snabbt de senaste åren. De är ett bra alternativ till jordvärme i en situation där värmeackumulationsröret av någon orsak inte kan placeras i marken på ett kostnadseffektivt sätt eller alls. I tätorter kan också fjärrvärme vara ett alternativ.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.17, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.17
Ämne: