Varför uppstår rimfrost på fönstren?

Rimfrost på ytterglasets insida

Fukt eller rimfrost på ytterglasets eller mellanglasets insida beror i första hand på dålig lufttäthet i innerbågen, vilket orsakas av att innerfönstrets tätning är för tunn eller har förlorat sin spänst. Då kan fuktig inomhusluft tränga in mellan glasen och kondenseras i den lägre temperaturen.

Orsaker som har att göra med ytterbågen:

 • ytterbågen är otätad, regnvatten och snö kan obehindrat tränga in mellan glasen
 • Rimfrost på fönstren
   
  ytterbågens tätning är för tunn
 • det finns inga ventilationsspringor i den övre vågräta tätningen
 • fönstertätningen har monterats fel
 • ytterglasets kitt har lossnat eller skadats
 • ytterbågens glaslister har lossnat från glasets yta
 • ytterbågens färgytor har skador
 • Orsaker som har att göra med innerbågen:

 • tätningen är för tunn i jämförelse med glappet
 • tätningen har förlorat sin spänst
 • tätningen har monterats fel
 • "tätningen" har öppna celler: ullgarn, superlon e.d.
 • karmfogarna har lossnat i limningen
 • fogen mellan glaset och bågen är inte lufttät
 • fönstrens låsmekanismer har inte stängts

 

Rimfrost på innerglaset
 

Rimfrost på innerglaset

Om fukt eller rimfrost uppstår på innerglasets insida är orsaken i regel hög fukthalt i inomhusluften samt hindrad luftcirkulation på fönstrets yta.

Orsaker som har att göra med ytterbågen:

 • ytterbågen har inte tätats

Orsaker som har att göra med innerbågen:

 • hög fukthalt i inomhusluften
 • ventilationen fungerar inte
 • dålig cirkulation av frånluft
 • otillräcklig tilluft
 • rummet saknar tilluftsventil
 • rumsluften eller värmen från elementet kommer inte åt att cirkulera längs glasets yta
Publicerad 16-11-2016 kl. 16.21, uppdaterad 16-11-2016 kl. 16.21
Ämne: