Granskning av fönstrens skick

Innan tätningsarbetena inleds ska fönstrens och dörrarnas skick granskas. Vid stora objekt lönar det sig att anlita en sakkunnig specialiserad på reparation och tätning av fönster för att utföra en kartläggning av fönstrens och dörrarnas skick samt sammanställa en arbetsbeskrivning. Undersökningen kan också genomföras tillsammans med en timmerman, målare, tätningsexpert och ventilationsexpert.

I synnerhet i samband med granskning eller senare tätning av stora fönster är det viktigt att se till att fönstret har ett ordentligt stöd.

Granskning av tätheten

Granskning av tätheten
Granskning av tätheten
 

Som första åtgärd bör man utreda om fönstret eller dörren i nuläget är luft- och vattentät samt kontrollera den befintliga tätningens skick. Då får man reda på om de befintliga tätningarna behöver bytas ut.

 

Fönstrets innerbåge eller dörr:

 

1. Kontrollera om tätningen är tillräckligt tjock i jämförelse med glappet (springan). En för tunn tätning förorsakar ett luftläckage. Läckagepunkter kan lokaliseras till exempel på följande sätt:

 • Kontrollera om det finns dammstrimmor på karmen eller fönsterbrädet som har förorsakats av luftströmmar som kommit in via läckagepunkter.
 •  
   
  Stryk med handryggen längs tätningskanten och fogarna. Om du känner en kall luftström på handryggen har du upptäckt en läckagepunkt.
 •  
   
   
   
  För ett brinnande ljus längs tätningen. Om lågan förändrar har du upptäckt en luftström. Akta gardinerna! Använd en rökpinne eller -penna i närheten av tätningar/fogar.
   
 •  
   
  Läckagepunkter kan också lokaliseras med värme- och luftläckagemätare, t.ex. laservärmemätare, dragmätare eller värmekamera.
   
 
Granskning av tätheten

2. Tryck med fingret för att känna om tätningen fortfarande är elastisk eller om tätningen har sjunkit ihop.
3. Kontrollera om alla delar av tätningen sitter fast i underlaget samt om tätningen är tät i skarvar och fogar.
4. Kontrollera om fogen mellan glaset och bågen är vatten- och lufttät samt att glaskittet är i gott skick.
5. Kontrollera om karmen har monterats i de omgivande konstruktionerna på ett lufttätt sätt och med vederbörlig isolering. Läckagepunkter kan sökas bl.a. på de sätt som beskrivs ovan. Vid behov ska fogen mellan karmen och den omgivande konstruktionen tätas och värmeisoleras.

 
 
 
 

Mellanrummet mellan bågarna samt ytterbågen:

6. Kontrollera om fogarna mellan bågens lodräta och vågräta delar är täta.
7. Kontrollera tätningarna och fogarna i den eventuella tredje bågen.
8. Kontrollera om ytterbågen har någon tätning samt att den är elastisk och flexibel.
9. Kontrollera om tätningen är tillräckligt tjock i jämförelse med glappet (springan).
10. Kontrollera om det finns 20-30 mm breda ventilationsspringor i de övre respektive nedre vågräta tätningarna.
11. Kontrollera om kittmassan på utsidan fäster i underlaget samt är vattentät.
12. Kontrollera om glaskittet sitter fast i glaset och bågen, om det finns sprickor, att kittet är vattentätt och/eller den eventuella glaslistens kitt, fästning i bågen samt vattentäthet.
13. Kontrollera om fogen mellan droppblecket och karmen är vattentät.
14. Kontrollera om värmeisoleringsmellanrummet mellan väggen och karmen är vattentätt samt att fukt i konstruktionerna kan ventileras.


Det lönar sig att korrigera eventuella brister och fel innan tätningsarbetet inleds. En stor del av bristerna kan åtgärdas på egen hand genom anpassningsreparationer (se separat artikel). En del av arbetena kan förutsätta att en utomstående sakkunnig anlitas.

 

Publicerad 16-11-2016 kl. 16.28, uppdaterad 02-12-2016 kl. 9.50
Ämne: