Torrtoalett rekommenderas för fritidsbostäder

För en fritidsbostad som inte är avsedd att användas året runt kan man välja enklare system. Den förnuftigaste lösningen är i regel en torrtoalett i en separat gårdsbyggnad och behandling av gråvatten genom infiltration eller i en markbädd.

Om man absolut vill bygga en vattentoalett är en sluten tank för toalettens avloppsvatten den bästa lösningen. Man klarar sig med färre tömningar av tanken och således också med lägre driftkostnader om man väljer en toalettmodell som använder mindre vatten. Möjligheten att placera en torrtoalett eller en vattentoalett som använder små mängder vatten i en gammal byggnad bör säkerställas med en VVS-planerare.

Frysningsrisken ska beaktas

Oavsett vilken typ av vattentoalett man väljer, ska man se till att frysande vatten inte skapar problem på vintern. Detta förutsätter sakkunnig planering och omsorgsfullt genomförande av rörsystem och anläggningar. Om det inte går att tömma byggnadens hela vattensystem, måste byggnaden hållas varm på vintern, även om man inte vistas där. Om byggnadens värmeisolering inte förbättras, är det både dyrt och oekologiskt att hålla byggnaden varm. Frysningsproblem ska också beaktas i del delar av avloppssystemet som finns på byggnadens utsida. Till exempel kan en sluten tank behöva tömmas innan det blir kallt.

Anvisningar om genomförande av vattensystem i en fritidsbyggnad med beaktande av vinterförhållandena finns i miljöguiden "Talvimökin vesihuolto" (stugans vattenförsörjning på vintern), som utgavs 2011 av Finlands miljöcentral. Fritidsbostädernas ekoeffektivitet granskas på ett bredare plan i publikationen "Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus" (fritidsboendets ekoeffektivitet), som ingår i serien Finlands miljö.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.18, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.17
Ämne: