Småhusets servicebok stöder förnuftig fastighetshantering

Det är alltid ägaren som ansvarar för småhusets skick. Ägaren har i regel ingen teknisk disponent eller fastighetsskötare att vända sig till. Bland annat de allt mer komplicerade VVSE-tekniska systemen samt det ökade antalet byggmaterial och produkter har gjort byggnadsunderhållet mer krävande ur fastighetsägarens synvinkel. Målen med anknytning till planmässighet och livscykelförmånlighet har skapat ett behov av en bruks- och underhållsanvisning, dvs. servicebok.

I bästa fall är serviceboken ett så enkelt och praktiskt verktyg som möjligt för styrning av skötseln och underhållet. Serviceboken ska hjälpa husets invånare att effektivera den noggrannare uppföljningen av energin, vattnet, inomhusluften och kostnaderna och på så sätt förbättra invånarnas välbefinnande. En servicebok ska upprättas för alla nya fastigheter som byggs, men det är också önskvärt att serviceboken tas i bruk i gamla fastigheter.

Serviceboken är ett verktyg för användning, underhåll och skötsel av fastigheten

Invånare i småhus bör känna till hur de genom åtgärder i det dagliga boendet kan förhindra att skador i konstruktioner och system uppstår i förtid samt säkerställa att byggnaden har en lång livscykel. Underhållets stora ekonomiska betydelse i fråga om egnahemshus och småhus framhävs i en jämförelse av livscykelkostnaderna och i synnerhet i samband med överlåtelse av fastigheten. Målet med förutseende och planmässig skötsel och underhåll av en fastighet är att fastigheten ska vara energieffektiv samt hälsosam och trivsam i fråga om funktionen under fastighetens hela ekonomiska användningsperiod.

Målet är ett energieffektivt, hälsosamt och trivsamt hem - eller fritidshus

Serviceboken vägleder fastighetsinnehavaren i fråga om nödvändiga underhållsarbeten, när och hur inspektionerna ska göras samt påminner om att de behöver utföras. Serviceboken ger också riktlinjer om hur och när konstruktioner, material och system bör förnyas eller repareras. I serviceboken ingår anvisningar om god fastighetshantering samt länkar till viktiga aktörer och objekt med anknytning till fastighetsskötsel. Serviceboken innehåller också information om hur man gör en egen servicemapp för sitt hem. I mappen kan man förvara bland annat dokument som gäller fastigheten, bruks- och underhållsanvisningar för produkter, olika kartor och ritningar samt anvisningar och föreskrifter med anknytning till hemmets säkerhet.

Avsikten med serviceboken är att ge ägaren eller innehavaren anvisningar om rätt typ av fastighetsunderhåll som utförs i rätt tid. I samband med försäljning av en fastighet är en noggrant ifylld servicebok det bästa beviset på att byggnaden har skötts och underhållits på ett bra sätt.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.41, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.41
Ämne: