Renovera gamla fönster eller skaffa nya?

Fönstren är i regel den svagaste länken i värmeisoleringen i husets klimatskärm. Så mycket som 15-20 procent av värmeenergin går förlorad genom fönstren. Energiförlusten kan minskas på många sätt. Det lönar sig inte att förnya fönstren utan att först överväga mindre åtgärder. Om fönstren renoveras eller förnyas, förbättras inte bara energieffektiviteten utan också boendekomforten.

Användning av gardiner och persienner

Tjocka gardiner framför fönstren minskar känslan av köld och drag på vintern samt förbättrar klimatskärmens värmehushållning. Även persienner mellan bågarna isolerar effektivt. På sommaren bidrar persiennerna till att förebygga överhettning i synnerhet på den södra sidan av huset. Också solskydd på utsidan, till exempel ett spjälverk eller en markis ovanför fönstret, är effektiva. Gardiner och persienner stängs till natten under uppvärmningssäsongen, men det lönar sig att öppna dem på dagen så att solens strålning kan utnyttjas.

Tätning av fönstret är ett effektivt sätt att förbättra klimatskärmens energieffektivitet. Å andra sidan ska man samtidigt se till att eventuella tilluftsintag bevaras. Anvisningar om tätning finns på webbsidan om luftläckage (Ilmavuodot).

Renovering lönar sig

Att renovera gamla fönster är meningsfullt av många orsaker. I synnerhet då det är fråga om gamla hus hittar man kanske inte likadana fönster. Dessutom är gamla fönster ofta tillverkade av högklassigt virke. Ett bra sätt att förbättra fönstrets energieffektivitet är att till exempel förnya innerglasets element eller lägga till ett tredje glas till ett fönster med två glas.

Det lönar sig att kontrollera fönstrens och karmarnas skick samt att färgytan är enhetlig. Den vanligaste skadan på trädelarna är röta. Röta förekommer mest i fogarna vid fönstrets nedre kant.
Om huset är gammalt och har ett byggnadshistoriskt värde, bör man fästa särskild vikt vid fönstrens utseende.

Energiklassificeringen beskriver kvaliteten

När man beslutar sig för att förnya fönstren, lönar det sig att skaffa så energieffektiva fönster som möjligt. De är dyrare än vanliga fönster, men investeringen är helt klart lönsam om man beaktar fönstrens livslängd.

Energiklassificeringen beskriver fönstrens energieffektivitet. I Finland är energiklassificeringen frivillig, men många tillverkare har infört den. Klassificeringen beaktar bland annat värmeisoleringsförmåga, lufttäthet och förmåga att släppa igenom solstrålar. De bästa fönstren har fyra glas och isoleringsgas mellan glasen. Det lönar sig att anlita en sakkunnig för att installera fönstren.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.40, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.40
Ämne: