Tätning har många fördelar

Luftläckage är vanliga i gamla hus: varm och fuktig inomhusluft läcker ut genom springor och hål i klimatskärmen. Samtidigt kommer kall luft in. Luftläckage kan också förekomma i nya hus.

Tätning av luftläckage är ett lätt och effektivt sätt att förbättra byggnadens energieffektivitet. När draget minskar, förbättras också boendekomforten. Luftläckage har också anknytning till boendehälsan. När varm och fuktig luft kommer i kontakt med kalla konstruktioner uppstår en risk för fuktskador. Risken minskar om luftläckagen tätas.

Luften måste bytas ut

När läckage tätas ska man se till att ventilationen är tillräcklig även i fortsättningen. I äldre hus kan fönstren vara den enda tilluftskällan.

I småhus förekommer flest luftläckage i vindsbjälklagets och väggarnas fogar samt i dörrar och fönster. Läckage i vindsbjälklagets och väggarnas fogar är i regel svåra att reparera, eftersom de är dolda inne i konstruktionerna. Däremot är det lätt att täta dörrar och fönster och tätningen kan minska värmekostnaderna avsevärt beroende på utgångsläget.

Dörrtätning eller tätningslist

Dörrtätningar är konsumtionsvaror. Det lönar sig att granska tätningarna med jämna mellanrum och förnya dem vid behov. Tätningar som inte släpper igenom någon luft är bäst. Den lämpliga tjockleken mäts till exempel genom att placera en bit häftmassa mellan dörren och karmen på den plats där tätningen ska fästas. En tätningslist kan också monteras i dörröppningen. Då blir tätningen dubbel.

Tilluftsfönstret förser huset med ersättande luft

En lämplig tätningstjocklek för fönstren hittas också med hjälp av häftmassa. Ventilationsspringor lämnas i ytterbågens övre och nedre kant om fönstren har dubbla glas. Springorna förhindrar rimfrost på fönstren. Det inre fönstret tätas helt. Förutom gummitätningar kan också limpapper användas under uppvärmningssäsongen. Pappret placeras ovanpå springan mellan karmen och bågen. I fönster kan luftläckage också förekomma i fogen mellan karmen och den omgivande väggkonstruktionen. Det lönar sig att granska denna fog och vid behov täta den.

Ett sätt att främja luftcirkulationen är ett så kallat tilluftsfönster, som har öppningar på rätt ställen i tätningarna eller karmen. I ytterbågen lämnas en öppning nedtill och i innerbågen upptill. Idén är att en liten mängd luft ska kunna komma in, och att denna luft ska värmas upp mellan fönstren. Tilluftsfönster fungerar bättre om de endast finns på husets blåsiga sida.

Springor i väggarna ska tätas

Luftläckage kan också förekomma i väggarnas samt fönster- och dörrkarmarnas fogar. Springorna kan tätas med ett poröst isoleringsmaterial, till exempel linneband eller -remsor eller tidningspapper. Det lönar sig inte att pressa ihop isoleringen för tätt, eftersom den luft som isoleringen innehåller har en isolerande effekt. Limpapper kan klistras på springan.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.40, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.39
Ämne: