Gå till innehållet

Pellets är komprimerad förnybar energi

Pellets är bioenergi i komprimerad form. Pellets pressas i regel samman av sågspån och spån från träindustrin. Ibland kan också flis eller långved användas som råmaterial. I ett korrekt justerat system brinner pelletsen rent och med en god verkningsgrad. Pelletsförbränning ger upphov till de lägsta partikelutsläppen av alla olika former av träförbränning.

Pannan lämpar sig för centralvärme

När man vill använda pellets som centralvärmesystem behövs ett vattenburet värmedistributionssystem. Pelletsvärme kan installeras i ett nytt hus eller ersätta till exempel ett föråldrat oljevärmesystem. Det är viktigt att dimensionera systemet rätt enligt förbrukningen. Pellets används oftast som huvudsaklig uppvärmningsform vid objekt där förbrukningen är relativt hög.

De viktigaste delarna i systemet är brännaren, pannan och lagret. Pellets överförs från lagret till brännaren med hjälp av en sug eller skruvtransportör. Brännarens låga värmer vattnet i pannan. Vattnet cirkulerar i husets element eller golvvärmerör med hjälp av en cirkulationspump. Bruksvattnet värms i regel i samma panna.

Lagringen är väsentlig

Beroende på egnahemshusets storlek går det åt cirka åtta kubikmeter pellets per år till uppvärmningen. Det lönar sig att redan när planeringen inleds fästa vikt vid lagrets storlek och placering. Lagret bör placeras i pannrummets omedelbara närhet så att avståndet till brännaren är kort. Vid reparationsobjekt är det ofta problematiskt att åstadkomma en tillräcklig takhöjd på lagret. För att pelletsens kvalitet ska bibehållas är det viktigt att lagret är torrt.

Behållaren kan också placeras utanför huset, i en gårdsbyggnad eller under marken, varifrån pelletsen överförs till pannan eller en mindre matningsbehållare i anslutning till pannan. I pannrummet får högst 500 liter pellets förvaras. Pellets kan köpas i säckar eller blåsas direkt i lagret från en tankbil. I det senare fallet ska man se till att tankbilen kan köra tillräckligt nära lagret.

Användaren ska med jämna mellanrum rengöra brännaren och rökgaskanalerna i pannan samt tömma askbehållaren. I vissa anläggningar har en del eller alla av dessa åtgärder automatiserats. Underhållet kan också överlåtas till ett företag som tillhandahåller underhållstjänster. Rökkanalen ska sotas minst en gång per år. Underhållsarbetet minskar om bränslet är av hög kvalitet.

Pelletsspis

Pelletsspisar och -kaminer placeras i uppehållsrummen och är i regel uppvärmningsanläggningar med metallkonstruktion. Många modeller fungerar automatiskt med termostat eller timer. Vissa anläggningar kan anslutas till vattenburen värme eller en varmvattenberedare. På marknaden finns det också anläggningar där man förutom pellets också kan elda med ved.

Publicerad 18.11.2016 kl. 16.46, uppdaterad 18.11.2016 kl. 16.45
Ämne: