En luftvärmepump sparar energi - under vissa villkor

En luftvärmepump är en populär anläggning som i bästa fall kan spara 30-50 procent av den energi som behövs för att värma ett småhus med elvärme. Enbart en luftvärmepump är inte tillräcklig, utan den kompletterar det huvudsakliga värmesystemet. En luftvärmepump är bäst lämpad för småhus med direkt elvärme.

Solvärme från luften

Luftvärmepumpens utomhusenhet tar till vara solvärme som har lagrats i utomhusluften. Värmen överförs via ett köldmedium till inomhusenheten och frigörs därifrån i rumsluften. På årsnivå har en luftvärmepump en verkningsgrad på cirka två. Det innebär att en kilowatt el producerar i genomsnitt två kilowatt värme. Verkningsgraden är avsevärt bättre än för elvärme, där verkningsgraden är ett.

För att en luftvärmepump ska ge besparingar måste den installeras rätt, användas rätt och underhållas regelbundet. Annars kan energiräkningen öka överraskande.

Helheten avgör

En kompetent sakkunnig behöver anlitas för att installera en luftvärmepump. Inomhusenheten installeras på ett sådant sätt att den varma luften som blåses ut sprids så obehindrat som möjligt i bostaden. Man uppnår ytterligare fördelar om luftströmmen kommer åt att sprida värmen från en ackumulerande spis eller annan eldstad.

Utomhusenheten monteras på ytterväggen på den höjd som tillverkaren har fastställt. Eventuella buller- och utseendestörningar ska beaktas vid placeringen. Under uppvärmningssäsongen producerar utomhusenheten kondensvatten som måste kunna avrinna kontrollerat.

Om man köper pumpen och installationen från samma ställe, är garanti- och ansvarsfrågorna i regel tydligare. I bästa fall går man tillsammans med en sakkunnig igenom hela husets värme- och ventilationssystem, så att helheten fungerar på ett meningsfullt och energieffektivt sätt.

Värm rätt, kyl enligt övervägande

Den automatiska påslagningen av elvärmen ska programmeras 2-4 grader svalare än luftvärmepumpens temperaturinställning. Då producerar luftvärmepumpen en så stor del av värmen som möjligt och elvärmen slås på endast vid behov. Under uppvärmningssäsongen får pumpen värma kontinuerligt, utom vid hård köld. Beroende på anläggningen är den lägsta lönsamma drifttemperaturen -15 till -20 grader.

På sommaren kan luftvärmepumpen användas för kylning. Då överför anläggningen värme från inomhusluften till byggnadens utsida. Kylningen förbrukar energi, och det lönar sig därför att kyla enligt övervägande. Det kan till och med gå åt mer energi till kylning än den energi som sparas under vintern. Kylningsbehovet på sommaren kan minskas med gardiner, persienner, markiser och även välplanerade planteringar.

Har underhållet gjorts?

På samma sätt som alla hustekniska apparater ska en luftvärmepump skötas och underhållas regelbundet. Inomhusenhetens filter ska rengöras och bytas enligt tillverkarens anvisningar. Smutsiga filter ökar energiförbrukningen och kan förorena inomhusluften och medföra hälsorisker.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.43, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.43
Ämne: