Det lönar sig att komplettera ett elvärmesystem

En stor del av småhusen i Finland värms med el. Elvärmen har i regel genomförts på följande sätt:

  • Vid direkt elvärme har alla rum separata elektriska värmeelement.
  • Ackumulerande golvvärme genomförs med elkablar som integreras i golvet.
  • Vattenburen elvärme fungerar med hjälp av en elektrisk panna eller beredare. Ett elmotstånd värmer vattnet som cirkulerar i elementen eller golvvärmerören samt bruksvattnet. Detta är ett ganska populärt alternativ vid saneringsobjekt: en gammal oljepanna byts ut till en elektrisk panna.

I hus med elvärme värms bruksvattnet oftast i en varmvattenberedare med elmotstånd.

El är dyrt

Elvärme är en relativt förmånlig investering som är lätt att använda. Den dåliga sidan är elpriset, som har fördubblats på tio år och fortsätter att stiga. Elvärme blir ganska dyrt på lång sikt, i synnerhet i småhus, som förbrukar jämförelsevis mycket uppvärmningsenergi. I ackumulerande system har fördelar traditionellt vunnits tack vare det förmånliga priset på nattel, men idag är prisskillnaden mellan natt- och dagel mycket liten.

En nackdel med le är också utsläppen från produktionsanläggningarna. Med dagens produktionsmetoder är elvärme i regel en dålig uppvärmningsform med tanke på utsläppen av växthusgaser. I nya lågenergihus kan elvärme emellertid vara ett bra alternativ, eftersom sådana hus förbrukar väldigt lite energi för uppvärmning. Samma gäller befintliga småhus som byggs om till lågenergihus.

Hybridsystem ger besparingar

Det lönar sig att komplettera elvärme med andra uppvärmningsformer. En luftvärmepump är mycket lämplig att använda tillsammans med direkt elvärme. Luftvärmepumpen kan minska uppvärmningskostnaderna med 30-50 procent. En ackumulerande spis kan ge lika stora besparingar. En pelletsspis eller -kamin och solfångare är andra alternativ.

Ett vattenburet elvärmesystem kan kompletteras på många sätt. Till en elektrisk panna och beredare kan man ansluta till exempel en solfångare, en luft-vattenvärmepump eller en spis med vattenbaserad ackumulering. Systemet kan optimeras så att värmen produceras med elmotstånd endast när den inte kan produceras förmånligare med andra anläggningar. Den som köper en elektrisk panna och beredare bör säkerställa att andra anläggningar såsom solfångare kan anslutas till pannan i ett senare skede.

Egen el

Utsläppen från eluppvärmning kan lätt minskas genom att övergå till s.k. grön el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. Om man värmer med el kan man också själv producera en del av den el som behövs med hjälp av solpaneler och små vindkraftverk.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.51, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.51
Ämne: