Belysningen i hemmet genomgår en brytningstid

Belysningen förbrukar cirka en femtedel av den hushållsel som används. Det lönar sig alltså att fästa vikt vid ändamålsenlig belysning och ändamålsenliga ljuskällor.

Belysningen i hemmet stod inför en brytningstid när de traditionella glödlamporna försvann från butikerna senast i september 2012. Glödlamporna ersätts i belysningen med energisparlampor, halogenlampor och LED-lampor. Alla dessa lampor har olika användningsändamål.

Rätt lampa på rätt plats

Energisparlampor och lysrör är mest lämpliga för allmänbelysningen. För punktbelysning lönar det sig att använda halogenlampor och LED-lampor. För utomhusbelysning lämpar sig de energisparlampor som enligt förpackningstexten fungerar i minusgrader.

Förbrukningen av hushållsel minskar med i genomsnitt 15 procent om alla glödlampor byts ut till mer energieffektiva lampor. Dessutom skapar de nya lamporna nya inredningsmöjligheter.

Lumen och kelvin

Förpackningsmärkningarna underlättar valet av energisparlampor. Den viktigaste märkningen är lumenvärdet, som berättar hur starkt lampan lyser. Till exempel motsvarar 710 lumen en 60 watts glödlampa. Kelvinvärdet beskriver för sin del ljusets färg. Ju högre kelvinvärde, desto blåare nyans. De traditionella glödlamporna har en varm nyans, 2 700 kelvin. Energisparlamporna har i regel en färgtemperatur på 2 700-4 000 kelvin. Av förpackningen framgår ofta också dimningskapaciteten, tändningshastigheten, lampans yttre mått, livslängden och huruvida lampan kan användas utomhus.

Den sista släcker lamporna

Energisparlampor har en betydligt längre livslängd än glödlampor. På förpackningen uttrycks den genomsnittliga livslängden i år, till exempel 5 eller 10 år. Uppskattningen baserar sig på antagandet att lampan används cirka tre timmar per dygn.

Oberoende av lampans typ lönar det sig att släcka lamporna när ingen behöver dem. Belysningen kan också automatiseras med hjälp av rörelse- och närvarosensorer. Sensorer används allmänt för utomhusbelysning och i offentliga lokaler, men inget hindrar att de också används inomhus i småhus.

Energisparlampor innehåller små mängder kvicksilver, vilket innebär att de ska returneras till en insamlingspunkt för el- och elektronikavfall eller farligt avfall.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.28, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.28
Ämne: