Vanorna är avgörande för energiförbrukningen

Det finns stora skillnader i energiförbrukningen i olika familjer. Olika boendevanor är en viktig förklarande faktor. Enkla val har avgörande betydelse för hur mycket värme och el som förbrukas i ett småhus.

Det är betydligt lättare att lyckas med en förnuftig energianvändning om man vet hur mycket energi som förbrukas. Anläggningar med en skärm, där invånarna kan se sin elförbrukning i realtid, har införts på marknaden. Vissa elbolag erbjuder en webbtjänst där den egna förbrukningen visas med en timmes noggrannhet och ett dygns fördröjning. Det rekommenderas att man granskar förbrukningen om det är möjligt - informationen motiverar till att förändra boendevanorna.

Många hustekniska apparater har gjort boendet mer komplicerat. Det krävs att invånarna är aktiva, eftersom ventilationsanläggningar, värmepumpar och andra apparater måste underhållas och rengöras. Besväret syns på energifakturan och i främjar i många fall också boendehälsan. På vissa orter kan underhållet outsourcas till företag som tillhandahåller fastighetstjänster för småhus. Det viktigaste är att man förstår att ett hus måste underhållas.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.27, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.27
Ämne: