Småhusets energiförbrukning och utsläpp

I ett småhus behövs det mest energi för att värma lokalerna. Dessutom går det åt energi till uppvärmning av bruksvattnet, hushållsel och kylning. Ju längre norrut huset ligger, desto större är uppvärmningens andel.

50 % Uppvärmning
20 % Varmt vatten
30 % Hushållsel
(2 % Kylning)

Undvik överflödig uppvärmning

Värmeförluster via klimatskärmen och ventilationen har en avgörande inverkan på uppvärmningsbehovet. Värmesvinnet kan minskas till exempel genom tätning av fönstren eller energireparationer.

Valet av värmesystem bestämmer utsläppen från uppvärmningen och husets energieffektivitet som en helhet. En typisk situation i fråga om reparationsbyggande är att ett gammalt oljevärmesystem ersätts med ett annat system eller att elvärme kompletteras med andra anläggningar.

Det lönar sig att undvika överflödig uppvärmning. I uppehållsrummen är den rekommenderade temperaturen 21 grader. I sovrummen kan temperaturen vara några grader lägre. På vintern är det bra att minska uppvärmningen i rum där man inte vistas eller som annars inte behöver uppvärmas.

Håll koll på förbrukningen av varmvatten

Ju tätare och energieffektivare klimatskärmen är, desto större är varmvattnets andel av energiförbrukningen. I ett passivhus kan varmvattnets andel vara över 35 procent.

Vattenförbrukningen påverkas mest av invånarnas vanor och vattenarmaturernas egenskaper. Med moderna kranar och duschar kan vattenflödet minskas med tiotals procent.

Förbrukningen av hushållsel varierar

I ett välutrustat egnahemshus går det åt mest hushållsel till belysning, underhållningsanläggningar, VVS-anläggningar samt kylskåp och frysar. Det finns dock stora skillnader mellan olika hushåll på grund av olika levnadsvanor.

Den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel per år i ett egnahemshus, kWh
2100 Belysning och övrigt
1800 Underhållning
1500 VVS-anläggningar
1200 Kylskåp och frysar
1000 Bastuugn
700 Klädtvätt
700 Matlagning
650 Golvvärme
350 Uppvärmning av bil

Kylning blir vanligare

Kylning av utrymmen blir allt vanligare i Finland som en följd av luftvärmepumparna. Kylningens andel är 2-4 procent av småhusets energibehov. En tät klimatskärm och förebyggande av att solvärme kommer in via fönstren hindrar överhettning av rummen och minskar kylningsbehovet.

Utsläpp från energiförbrukning

Elproduktionen är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser. En kilowattimme el förorsakar 200-900 gram koldioxidutsläpp beroende på produktionsanläggningen. Utsläppen från så kallad grön el och el som produceras med kärnkraft är dock kalkylmässigt noll.

Elvärme är i regel ett dåligt system för klimatet på grund av utsläppen. Användningen av värmepumpar och träbränsle minskar förbrukningen och utsläppen avsevärt.

Oljevärme producerar stora mängder koldioxidutsläpp, cirka 270 gram per kilowattimme. Fjärrvärmens klimatbelastning varierar väldigt mycket mellan olika fjärrvärmeanläggningar. Utsläppen från träbaserade bränslen är beroende på beräkningssättet noll eller i närheten av noll. Vind- och solenergi är i praktiken utsläppsfria.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.26, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.26
Ämne: