Energieffektivitet i småhus

I Finland förbrukar småhusen mer energi en rad- och höghusen tillsammans. Det blir dyrt för invånarna och påskyndar klimatförändringen.

I ett småhus innebär energi el och värme. Förbrukningen av båda dessa energiformer kan minskas på många sätt. Det är i mångt och mycket fråga om boendevanor.

De viktigaste energiförbättringarna är uppdatering av värmesystemet och bekämpning av värmeförluster. Hus är dock individuella och olika metoder lämpar sig för olika hus.

Gemensamt för alla småhus är att byggnaden ska granskas som en helhet. Värmen, klimatskärmen, ventilationen och invånarnas verksamhet påverkar varandra. Därför lönar det sig att planera åtgärderna noggrant och helst tillsammans med en kompetent sakkunnig.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.25, uppdaterad 18-11-2016 kl. 16.25
Ämne: