Observera, underhåll i tid och reparera ordentligt

I vårt land finns det en god bit över två miljoner småhus. Småhusens andel av bostadsbeståndet är cirka 40 procent.
En småhusägare är herre över sitt hus, men ansvarar samtidigt för att underhålla och reparera sin fastighet. Genom regelbunden observation av husets skick, underhåll i rätt tid och planmässiga reparationer kan man spara tid, besvär och pengar.

I det här avsnittet får småhusägare information om bland annat vad som ingår i förnuftig fastighetshantering, hur man kan minska energiräkningen eller vad man ska göra om man misstänker fukt- eller mögelskador.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.38, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.37
Utgivare: