Tillgänglighet är en kvalitetsfaktor

Tillgänglighet är en kvalitetsfaktor inom byggandet. De grundläggande boendefunktionerna, såsom att sova, äta, sköta sin hygien och umgås med gäster, borde vara möjliga oberoende av invånarens eller gästernas funktionsförmåga.

 

Principerna för boendet inkluderar också möjligheten att välja bostad enligt önskemål och ekonomiska resurser i ett småhus eller höghus, på den översta eller nedersta våningen. För att dessa möjligheter ska förverkligas, förutsätts det att bostäderna är tillgängliga.

TrappanAlla har nytta av tillgänglighet

Tillgänglighet är ingen nackdel, alla vinner på tillgänglighet. Vissa har större nytta av tillgänglighet, och för vissa är det en nödvändighet. Man värdesätter tillgänglighet när man ska röra sig i byggnaden till exempel med ett flyttlass, en tung resväska, en barnvagn eller rörelsehjälpmedel.

Finland har ett ungt byggnadsbestånd. När bostadshöghus byggdes på 1970-talet talades det ännu inte om tillgängligt boende. En stor del av höghusen från den tiden är trevåningsbyggnader utan hiss, som idag har nått den ålder då grundliga reparationer måste utföras.

Bostadsaktiebolaget ska bedöma olika alternativ

I samband med ett grundligt renoveringsprojekt lönar det sig för bostadsaktiebolaget att också förbättra byggnadens tillgänglighet. Ofta kan det genomföras som en del av det övriga ombyggnadsarbetet.

När tillgängligheten granskas ska följande faktorer övervägas:

  • Målning av trapphuset. Beakta utrymmets ljus och kontraster. Kunde man genom färgval förbättra situationen och ljusnivån? Är ledstängerna lätta att få ett stadigt grepp om? Sträcker de sig hela vägen längs trappan?
  • Förnyelse av lås. Den kraft som krävs för att öppna dörren minimeras genom val av låstyp och handtag samt förnyade dörrtätningar. På ytterdörrar kan man med hjälp av justeringar av dörrpumpen göra det lättare att öppna dörrar och lås.
  • Förnyelse av dörrar. Är trösklarna nödvändiga? Skulle en ändring av dörrarnas öppningsriktning förbättra användbarheten och säkerheten?
  • Förnyelse av fönster. Fundera över fönsterhandtagets monteringshöjd, handtagets och låsets typ samt hur lätt det är att öppna fönstret.
  • Bostadsaktiebolagets gemensamma lokaler. Är de gemensamma lokalerna lättillgängliga för alla invånare i huset? Man ska fästa vikt vid tillgängligheten för avfallstak, gemensamma förvaringsutrymmen, tvättstugan, bastuutrymmena och klubbrummen.
  • Gårdsområdets belysning. På gården får det inte finnas områden som saknar belysning. En trygg belysning är så jämn som möjligt, en mörk gård kan kännas skrämmande.
  • Gårdsområdets ytmaterial. Gångarna på gården bör ha en hård och jämn yta för att det ska vara lätt att ta sig fram med hjulförsedda hjälpmedel. Det ska finnas stödräcken på båda sidorna av trappor och ramper. Trapporna får inte vara för branta. Det är bra om det finns aktiverande områden som lockar till rörelse på gårdsområdet. Lekredskapen på gården kan vara gemensamma för husets barn och åldringar.
  • Invånarnas säkerhet ökar om det i närheten av ytterdörren finns ett takförsett område med en sittplats där man kan sätta sig för att t.ex. klä på sig halkskydd.
Publicerad 17-11-2016 kl. 17.23, uppdaterad 17-11-2016 kl. 17.23