Grundlig reparation av hissen

Största delen av hissarna byggda på 1960–70-talet och innan dess har nått slutet av sin tekniska livslängd. Finlands hissbestånd genomgår en grundläggande renoveringsfas som kommer att pågå de följande 10-20 åren.

När en hiss moderniseras görs grundliga reparationer eller så förnyas hissen delvis. Med hjälp av modernisering kan man förbättra hissens tillförlitlighet, användarkomfort och säkerhet. Samtidigt minskar kostnaderna för service och underhåll. Vid en modernisering kan man bevara den gamla hissens stil eller skaffa en ny hiss till ett gammalt hisschakt.

Bostadsaktiebolagets beslut

I ett bostadshus ansvarar styrelsen och disponenten för att låta göra en grundlig reparation av hissen, till exempel att underhålla hissen eller skaffa en ny hiss till ett hus utan hiss. Det är viktigt att invånarna får information om reparationsalternativ, kostnader och finansieringsalternativ.

Det är vanligt att det en eller två gånger per år uppstår ett fel i hissen som kräver reparation. Om felintervallet ökar, ska man först ta reda på orsakerna. Utredningen kan göras av ett servicebolag eller en utomstående hissexpert anlitad av bostadsaktiebolaget. Ett ökat reparationsbehov kan vara ett tecken på ett mer omfattande moderniseringsbehov.

En bedömning av skicket som hjälp

Ibland finns det skäl att göra en grundlig bedömning för att utreda skicket hos hissens olika delar och system. Detta är aktuellt när man trots sedvanliga reparationsåtgärder inte får hissen att fungera tillförlitligt eller när man vill förbättra användarkomforten och säkerheten med hjälp av ny teknik. Utifrån bedömningen av skicket är det lättare att bedöma vilka delar som bör förnyas och vilka som kan bevaras och repareras.

Det rekommenderas att man anlitar en hissexpert för att bedöma skicket senast 10-15 år efter att hissen togs i bruk och därefter med 3-5 års mellanrum.

Modernisering av en gammal hiss

När ändringar görs i en hiss i samband med en grundlig reparation ska de överensstämma med dagens krav. Om reservdelar baserade på reläteknik tar slut och gamla mekaniska komponenter slits ut, kan det förutsätta en förnyelse av hisskorgens och hissens styrsystem. Då förbättras också hissens stoppnoggrannhet, användbarhet och säkerhet.

Det lönar sig att be olika hissleverantörer om preliminära offerter för olika reparationsalternativ. En hissmodernisering förutsätter i regel ett beslut av den ordinarie eller extraordinära bolagsstämman. Invånarna ska också underrättas om att en modernisering är oundviklig i något skede och att det inte längre lönar sig att skjuta upp den. När man har fattat beslut om moderniseringens omfattning kan man beställa detaljerad planering och begära slutgiltiga offerter.

Hissen kan tas i bruk efter reparationen när besiktningsorganet har inspekterat ändringsarbetet och bostadsaktiebolaget har godkänt arbetet vid mottagningsbesiktningen.

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.29, uppdaterad 17-11-2016 kl. 17.29