Tillgänglighet

Tillgänglighet

Befolkningen i Finland åldras för tillfället snabbast i Europa. När de "stora åldersklasserna" som föddes efter kriget går i pension ökar Finlands försörjningsförhållande (förhållandet mellan personer som fyllt 60 och personer i arbetsför ålder, dvs. 20-59 år) till det högsta i Europa i mitten av detta årtionde.

Målsättningen är att åldringarna ska kunna bo i sin egen bostad så länge som möjligt. Detta innebär stora utmaningar i fråga om tillgängligheten i vårt byggnadsbestånd. De mest omfattande arbeten har anknytning till det befintliga byggnadsbeståndet, där avsaknaden av hissar, nivåskillnader och andra faktorer som försämrar tillgängligheten är mycket vanliga.

En tillgänglig miljö är inte bara en fördel för rörelsehindrade och äldre personer, utan gynnar alla. Det är klart att tillgänglighet i fortsättningen kommer att synas allt tydligare också i fastigheternas värde och bostadspriserna. Därför är en förbättring av fastighetens tillgänglighet, framför allt i samband med övriga renoveringar, en förnuftig framtidsinvestering.

Teknologie licentiat, arkitekt Kirsti Pesola, Helsingfors stads hissombudsman Erkki Holappa, överinspektör Heikki Viitala och redaktör Sampsa Heilä har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.36, uppdaterad 21-11-2016 kl. 16.16