Sanering av en kassettkonstruktion från 1970- och 1980-talet

Kassettkonstruktionen var vanlig i byggandet av förorter under 1970- och 1980-talen. Badrummets ytkonstruktion bestod av en plastöverdragen plåt, även om en del av badrummen under tidsperioden visserligen också var kaklade. Konstruktionen har visat sig vara tämligen välfungerande i tekniskt avseende, men estetiken gör reparationer nödvändiga.

Kassettkonstruktionens svaga punkt är väggbrunnen i gränsområdet mellan väggen och golvet, som har genomförts på detta sätt på grund av den låga konstruktionshöjden. Golvbrunnens täthet är ett typiskt problem.

Från väggbrunn till golvbrunn

En brunn kan byggas om till en golvbrunn genom att dra avloppet genom mellanbjälklaget till taket i våningen nedanför. Då måste ett undertak som minskar takhöjden byggas i tvättrummet på våningen under. Ombyggnaden kan leda till att ljudisoleringen försämras. En teknisk lösning är gjutjärnsavlopp och betongmantel.

En annan lösning är att bygga en rörslits och göra anslutningen i kanalen. Då avlägsnas golvbrunnen och avloppets anslutning till det vertikala avloppet. De ersätts med en ny golvbrunn med vattenlås och en torrbrun samt ett nytt avloppsrör. Vid duschen pikas en plats för en torrbrunn och en rörslits byggs för avloppsröret mellan golvbrunnarna.

Tvättfatets avloppsrör ansluts i kanalen till golvbrunnens avloppsrör med en vinkelkoppling. Golvbrunnar med vattenlås behöver inte bytas ut.

Skivor på plåtväggar

Plåtväggar kan täckas med en skiva som lämpar sig för våtrum, till exempel en cement- eller kalciumsilikatskiva. Mellanrum som lösgör skivorna från väggarna, dvs. ventilationsspalter, byggs i väggarna. Skivan förses med vattenisolering, som granskas innan kakelarbetena inleds. Efter granskningen kan ytan kaklas.

Om man vill lägga kakel direkt på plåtytan måste ett tvåkomponentslim användas. Vid badrumsinredningens fästpunkter kan det finnas luftspaltsmaterial bakom våtrumsskivan, för att eliminera det tomma utrymmet bakom skivan.

Ändringar i vattenledningarna

Till exempel följande ändringar kan behöva göras i vattenledningarna:

  • Tvättmaskinens utloppsrör ansluts till avloppet med ett mellanstycke som monteras ovanför tvättfatets vattenlås.
  • Tvättfatets utloppsrör förnyas till ett utloppsrör med vattenlås.
  • Om badrummets kranar saknar egna spärrar, ska sådana installeras.

Golvets lutning ska vara minst 1:100. Det rekommenderas att ett våtrum utrustas med golvvärme som ansluts till värmesystemet och kan användas separat.

I duschrum rekommenderas användning av en duschkabin eller duschvägg, som begränsar mängden vatten som stänker på väggar och golv. Vattenledningarna bör placeras synligt eller inkapslas på ett sådant sätt att vattnet vid ett läckage leds via en läckagebehållare till en lämplig plats där läckaget kan upptäckas. Rören ska lätt kunna inspekteras och repareras.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.49, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.49