Tätningsarbetets faser

Tätningsarbetets faser

När en tillräcklig mängd tätningar av rätt tjocklek har införskaffats, kan det egentliga tätningsarbetet inledas.   

Tätningsarbetet kan utföras i alla väderförhållanden, med undantag för limtätningar, som inte får monteras på ett kallt eller fuktigt underlag.

Förberedande arbeten

Innan tätningsarbetet inleds lönar det sig att frigöra ett tillräckligt stort utrymme framför fönstret så att innerfönstret kan öppnas. Om fönstren är höga behövs det en stege och en pall för att fästa tätningen i fönstrets övre del. Lösgör vid behov ytterbågen från sina gångjärn när utsidan tätas.

Innan den nya tätningen monteras ska den gamla tätningen avlägsnas. Vid behov kan man använda en metallskrapa som hjälp. Eventuellt lim från den gamla tätningen samt fett och andra orenheter tas bort med t.ex. lackbensin, målartvätt eller aceton. Den nya tätningen ska monteras på ett jämnt och rent underlag.

Följande ritningar innehåller tätningsanvisningar för de vanligaste fönster- och dörrtyperna

Som hjälpmedel i tätningsarbetet behöver du en sax och vid behov en stege eller kökspall. För fästning av häftade tätningar behöver du en häftapparat och för limning av tätningar med limfäste ättiksbaserat silikon samt en limspruta.

Tätningarbete

Att beakta i tätningsarbetet

  • Tätningen ska bli glesare utåt i fönsterkonstruktionen, dvs. den innersta bågen tätas så att den är tät på alla sidor, men i den yttersta bågen ska tätningarna i den övre delen av ha cirka 2-3 cm breda springor i mellanrummet för att eventuell fukt ska kunna avdunsta. Med hjälp av vattenavrinningshålen mellan glasen i den nedre karmen (inte i äldre fönster) uppnås en tillräcklig luftcirkulation i mellanrummet mellan glasen. Också vid vattenavrinningshålen kan man lämna små ventilationsspringor i tätningen.                                        
  • Montering av tätningen
     
    Om fönstret har en mellanbåge, ska man också i hörnen av mellanbågen lämna cirka 1 cm breda springor i tätningen (sammanlagt 4 st./mellanbåge). Om fönstret fungerar som tilluftsintag, ska man göra springor för tilluften även i innerbågen.
  • Om fönsterbågen eller dörren är falsad, monteras tätningen både i karmen och i falsen. Om det finns små glipor på samma sida som gångjärnen eller fönstret har gjutna gångjärn, kan tätningen monteras på kanten av den falsade bågen så att tätningen går runt gångjärnen.
  • Tätningen på samma sida som gångjärnen kan också monteras i vattenskåran. Då krävs det en cirka 10 mm tjock tätning.

 

Publicerad 16-11-2016 kl. 16.53, uppdaterad 21-11-2016 kl. 16.25
Ämne: