Monteringsanvisningar för olika tätningar

Montering av ihålig tätning genom att limma tätningen på falsen med silikon

Tätning
Tätning
Tätning
Tätning
Tätning

1. Säkerställ att du har tillgång till nödvändig utrustning: tillräcklig mängd tätning, sax, ättiksbaserad silikonmassa, en massaspruta för en 300 milliliters patron och en mattkniv. Dessutom kan du behöva en fönsternyckel och verktyg för att rengöra tätningsstället (trasa, tvättmedel som avlägsnar fett).
2. Skär av silikonmunstyckets spets en aning snett.
3. Tryck ut en enhetlig tråd av silikonlim vid tätningens monteringspunkt. Placera en ihålig tätning på limmet och kapa den i alla hörn. Det är nödvändigt att kapa tätningen för att luft ska kunna komma in i röret och tätningen bättre ska bibehålla sin form.

 

4. Töj inte ut tätningen, eftersom den återgår till sin ursprungliga längd.
5. Säkerställ att fogarna är lufttäta.
6. Stäng fönstret och öppna det genast igen.
7. Torka bort överflödigt silikonlim och justera tätningen så att den ligger rätt, om den har förskjutits från sin plats.
8. Fönstret kan stängas slutgiltigt efter cirka 20 minuter, när silikonlimmet har torkat.

Montering av självhäftande tätning på fals

1. Säkerställ att du har tillgång till nödvändig utrustning: tillräcklig mängd tätning och sax. Dessutom kan du behöva en fönsternyckel och verktyg för att rengöra tätningsstället (trasa, tvättmedel som avlägsnar fett).
2. Avlägsna den självhäftande tätningens skydd så långt att cirka 10-20 cm av tätningen kan fästas åt gången.
3. Kapa tätningen i varje hörn.

 

4. Vidhäftningen vid hörnet kan säkerställas med en hake som fästs alldeles intill tätningens ena kant.
5. Fönstret kan stängas genast.

Montering av ihålig tätning eller självhäftande tätning i fönster eller dörr utan fals

1. Säkerställ att du har tillgång till nödvändig utrustning.
2. Om fönstret eller dörren saknar fals, montera tätningen i karmens fals.
3. Montera först de vågräta tätningarna, sedan de lodräta tätningarna.
4. Kapa tätningarna i varje hörn.
5. Följ tidigare anvisningar enligt tätningens fästmetod.

Montering av tätning med häftad kant

En tätning med häftad kant monteras huvudsakligen på samma sätt som en ihålig tätning (se anvisning).

 

Observera:

  • om en häftad tätning monteras i ett helt stycke längs hela bågen, ska man se till att tätningen rundar falsen i hörnen i nivå med den yttre kanten,
  • det rekommenderas inte att karmtätningen genomförs med en sammanhängande tätning.

 

Montering av en tätning med cirkelskåra i en båge (nya fönster)

1. Avlägsna den gamla tätningen och rengör tätningens monteringsskåra omsorgsfullt.
2. Mät glappet på samma sätt som för en ihålig tätning (se anvisning).
3. Börja montera tätningen från mitten av den sida där gångjärnen finns och fortsätt monteringen i ett stycke runt hela bågen.

 

4. Förstärk tätningens fog med en hake.
5. Kapa tätningens hörn med en specialtillverkad avbitartång eller sidavbitare. Var försiktig så att du inte oavsiktligt skadar tätningen. Montera tätningen i skåran genom att trycka in tätningen i skårans botten med en separat rullhållare eller en tunn trissa.

Fönster och dörrar av metall samt ytterdörrar utrustade med elektriskt lås

Silikontätning som har fixerats med lim har bäst beständighet mot förändringar i glappet som beror på temperaturväxlingar. Den mest lämpliga tätningen för dörrar utrustade med elektriska lås är en silikontätning av V-modell som fixeras med lim.

Publicerad 16-11-2016 kl. 16.59, uppdaterad 21-11-2016 kl. 17.15
Ämne: