Ett fönster som tilluftsventil

I vissa fall kan ett fönster fungera som intag för tilluft i bostaden. Av hälsoskäl och konstruktionsmässiga skäl bör ventilationens funktion i sådana fall säkerställas och rummen får inte vara helt täta.

I följande bildserie beskrivs det hur tilluften kontrollerat kan ledas in i rummet via springor i fönstrets tätning. Detta bör alltid vara en tillfällig lösning och tilluften ska som en permanent lösning ledas in via ett galler i ytterväggen eller fönstret, en tilluftskanal eller ett så kallat tilluftsfönster.

Intaget av tilluft genomförs via ett ventilationsfönster eller via det minsta fönstret i rummet, eftersom den kalla luftströmmen mellan glasen kyler ned innerglasets insida, vilket kan orsaka en känsla av drag.

Tilluftsventil

I den övre vågräta tätningen i det yttersta fönstret lämnas cirka 1 cm breda springor vid hörnen. I mitten av den nedre vågräta tätningen lämnas ett otätat avsnitt på cirka 5-10 cm. I den stora springan i tätningen kan man placera ett filter av ett material med stora celler, till exempel ullgarn eller superlon, för att förhindra att damm, snö och flugor kommer in i mellanrummet. Filtret ska beroende på förhållandena bytas med 3-12 månaders mellanrum.

I mitten av den övre vågräta tätningen i det inre fönstret avlägsnas ett tätningsavsnitt på cirka 5-10 cm, dvs. lika mycket tätning som på utsidan. Om den luft som kommer in genom springan förorsakar ett susande ljud, är springan för liten. Avlägsna i så fall cirka 2 cm av den yttre och inre tätningen åt gången tills det susande ljudet upphör. På detta sätt kan man också täta en vädringslucka och balkongdörr. Då placeras en superlontätning med öppna celler i tätningens tilluftsspringa.

När springor har gjorts i både ytter- och innerfönstret, värms tilluften upp i mellanrummet mellan glasen och är redan varm när den kommer in i rummet. Man bör dock beakta att den kalla luften som strömmar mellan glasen kyler ned innerglasets insida. Bakom en gardin stiger tilluften upp mot taket och förorsakar ingen direkt dragkänsla.

Publicerad 16-11-2016 kl. 17.42, uppdaterad 16-11-2016 kl. 17.42
Ämne: