Anpassningsreparationer

Utöver tätningsarbetet kan fönstrets skick förutsätta mer grundliga anpassningsreparationer, vilka bör utföras innan det egentliga tätningsarbetet inleds. Det är bra om det finns ett 3-4 mm brett glapp för tätningen mellan karmen och bågen. Glappets bredd kan dock på grund av sneda bågar, svaga gångjärn eller bristfälliga låsningar variera väldigt mycket och således påverka tätheten.

Möjliga anpassningsreparationer i fråga om gångjärnen är

  • vridning av gångjärnen till deras ursprungliga position,
  • ökning av antalet distansringar (brickor),
  • tilldragning av gångjärnens fästskruvar,
  • insänkning av gångjärn eller montering av bricka och
  • förflyttning av låsens motjärn.

 

Vid korrigering av glappet om det är fråga om tappgångjärn räcker det ofta med att spänna eller lossa fästskruvarna vid det översta gångjärnet med ett halvt varv.

Det är också viktigt att korrigera eventuella fel i låsen och gångjärnen samt förbättra deras användbarhet. Vid behov kan ojämna glapp också korrigeras genom att hyvla bågarna.

Karm

Bågens och karmens täthet

 

Förutom anpassning kan det också vara nödvändigt att täta fönster- och dörrkonstruktionernas bågar eller karmar. Glasen kan skallra och sitta löst i bågarna och kittet kan ha lossnat så att luft, regnvatten eller vattnet från fönstertvätt kan läcka in i konstruktionen. Även bågarnas och i synnerhet karmarnas hörn och fogar har ofta dålig täthet.

 
 
Träytoma

I karmen kan en fönsterskena av samma djup som karmen monteras. Fönsterskenan förhindrar att gångjärnen vrids och minskar behovet att använda kraft när fönstret öppnas och stängs. Skenan förebygger också färgskador förorsakade av ytterfönstret på karmens nedre del (se bilden). Som en sista underhållsåtgärd smörjs alla gångjärn, låsmekanismer och öppningsanordningar med smörjolja.

 

Om träytorna inte är målade, finns det skäl att vara särskilt noggrann, eftersom många typer av massa inte kan fästas direkt på en bar träyta. Ytorna bör målas direkt efter anpassningsarbetena så att hyvlade eller andra bara träytor inte blir fuktiga.                                         

Publicerad 16-11-2016 kl. 17.46, uppdaterad 17-11-2016 kl. 8.04
Ämne: