Ventilationen i skick

Det vanligaste ventilationssystemet i bostadshöghus är maskinell frånluftsventilation. Luften avlägsnas från bostäderna via badrummen och köken. Tilluften kommer in i bostäderna antingen via ventiler för tilluft i ytterväggen eller fönsterbågen, via springor i fönstren eller i värsta fall via brevinkastet.

Ventilationssystemet har flera delar. Ett fel i systemet leder till störningar i ventilationen. En bedömning av skicket och en invånarenkät är det lättaste sättet att utreda ventilationens reparationsbehov och få bakgrundsuppgifter.

Ventilationsmaskineriet och -kanalerna

Frånluftsblåsaren finns i regel på yttertaket eller i en frånluftskammare på vinden. Motorn och blåsaren är delar som möjligen kan gå sönder i maskineriet. Elmotorernas tekniska livslängd är cirka tjugo år, blåsarens livslängd betydligt längre. Det är enkelt att upptäcka fel i båda komponenterna och lätt att hitta reservdelar och byta ut delarna.

Kanalsystemet består ofta av en luftkanal av konstruktionsmaterial, som i regel inte är föremål för något egentligt reparationsbehov. Det rekommenderas att ventilationskanaler i bostadsbyggnader sotas med tio års mellanrum. Samtidigt säkerställs kanalernas täthet.

Förnyelse av kanalsystemet kan övervägas i samband med en rörsanering. Då kan luftkanalerna av konstruktionsmaterial eventuellt rivas och ett nytt kanalsystem av förzinkade stålrör byggas i stället. I vissa fall kan också nya rör dras i de gamla luftkanalerna.

Omvandling av självdragsventilation till maskinell ventilation kan göras som ett separat arbete eller i samband med en rörsanering.

Tilluftsventiler

Inflödet av tilluft är ett av de vanligaste problemen i system med maskinell frånluftsventilation. Eftersom ventilerna för tilluft är placerade i ytterväggarna eller fönsterbågarna är det förnuftigt att byta eller montera ventilerna i samband med reparationsåtgärder som utförs i dessa byggnadsdelar.

I planeringen och genomförandet av arbeten som utförs i ventilationssystemet ska man säkerställa att ventilationens luftströmmar i varje enskild bostad överensstämmer med planerna även efter att arbetena färdigställts.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.23, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.22