Balansering av värmenätet optimerar energianvändningen

Enligt en uppskattning har tre fjärdedelar av bostadsbyggnadsbeståndet i Finland bristfälliga grundinställningar. När värmesystemet inte är i balans, uppstår lätt temperaturskillnader mellan lägenheter som finns i byggnadens olika delar. Man försöker höja temperaturen i de svalaste bostäderna genom att höja hela byggnadens justeringskurva, vilket å sin sida ökar temperaturen ännu mer i de bostäder som redan är varma och ökar temperaturskillnaderna.

I fastigheter som inte har justerats är temperaturskillnaderna uppskattningsvis i genomsnitt över 3°C, men temperaturskillnader på över 6°C är inte heller ovanliga. Det är motiverat att överväga en justering av grundinställningarna om temperaturskillnaderna mellan olika bostäder är över 2°C.

Justeringen påverkar förbrukningen

Värmesystemets grundinställningar har en betydande inverkan på förbrukningen av värmeenergi, i synnerhet i fastigheter där det finns flera bostäder. Med hjälp av grundinställningarna kan fastighetens energiförbrukning minskas med 10-15 procent. Dessutom förbättras boendetrivseln och boendet blir hälsosammare.

Motiva har skapat en modell för grundläggande justering av värmenätet. I modellen definieras parterna i justeringsprojektet och deras uppgifter, vilket säkerställer att justeringen är framgångsrik. Modellen lämpar sig utmärkt för bostadshöghus, radhus och daghem.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.22, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.22