Information och säkerhet i huset med hjälp av telesystem

Med telesystem avses husets informations- och säkerhetssystem. Datakommunikationen i en höghusfastighet löses med allmän kabeldragning och önskade nät byggs efter behov.

Centralantennsystemet förmedlar meddelanden från kabeltelevisionsnätet eller andra masskommunikationsnät till användarnas terminaler.

En dörrtelefon skapar trygghet

Med hjälp av ett dörrtelefonsystem kan man i ett höghus kontrollera vem som kommer innan man öppnar ytterdörren. Systemet kan anslutas till det allmänna telefonnätet eller kopplas till byggnadens egen telefonväxel. Dörrtelefonsystemet kan också förmedla bild och ljud.

I bostadsfastigheter har elektroniska passerkontrollsystem ofta anknytning till låsning av valda utrymmen. På arbetsplatser och i företag används mer avancerad övervakning.

Kameraövervakning blir vanligare

Kameraövervakningssystem har blivit vanligare under de senaste åren. De analoga och digitala systemen har egenskaper som avviker en aning från varandra. Skillnader finns till exempel i bildens kvalitet och lagring. När kameror installeras ska man ta hänsyn till vilka objekt som får filmas och vilka som räknas som privata områden.

En dagbok för genomförande av ett kameraövervakningssystem har publicerats i ST-kort 663.43. I kortet beskrivs till exempel upprättandet av nödvändiga protokoll. Med hjälp av dokument som har sammanställts på rätt sätt kan beställaren kontrollera om systemet har genomförts enligt avtalet. På detta sätt kan man få en tydlig uppfattning om systemets struktur och apparater också många år senare.

Inbrotts- och brandlarm som skydd

Ett system för inbrottsskydd övervakar intrång och rörelser i ett skyddat utrymme. Meddelandecentralen skickar information med hjälp av ett system för överföring av meddelanden och utlöser ett lokalt larm. Larmcentralen vidtar överenskomna åtgärder.

Grundnivån för brandskydd av en bostadsfastighet är ett brandlarm som kan uppfattas med hörseln. Brandlarmet larmar vid en begynnande brand. Larmet meddelar också om fel som äventyrar utrustningens beredskap och indikerar graden av smuts på sensorerna. Ett automatiskt brandlarmsystem ska underhållas varje år. Förbindelsen till nödcentralen ska testas varje månad.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.26, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.26