Byte av fönster skapar bekvämlighet i boendet

I finländska höghus byts fönstren med cirka 20-40 års mellanrum. Å andra sidan är det ofta möjligt att reparera fönstren i hus byggda före 1960-talet. Det lönar sig att byta ut gamla fönster som är i dåligt skick och har dålig värmeisoleringsförmåga. Samtidigt kan man förbättra fönstrets andra egenskaper, till exempel ljudisoleringen, beslagen eller ventilationslösningarna.

Fönstrens värmeisoleringsförmåga har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Man har tagit i bruk selektiva membran, ersatt luft med ädelgas, ökat luftspalten mellan specialglaselementen samt använt två specialglaselement i fönstret. I vissa fall kan ett nytt fönster som monteras i ett gammalt hus till och med ha en bättre värmeisoleringsförmåga än väggen.

Bättre ljudisolering

Om isoleringen förbättras kan det vid fuktigt och kallt väder leda till att samma frostfenomen uppstår på glasets utsida som på bilarnas vindruta. Värmeläckaget håller inte längre glaset frostfritt. När fönsterbyte planeras bör man också komma ihåg att säkerställa inflödet av tilluft för ventilationen.

Ljudisoleringsförmågan förbättras alltid när fönstren byts ut, eftersom ett nytt fönster är lufttätare än ett gammalt. Dessutom är det möjligt att förbättra fönstrets ljudisoleringsförmåga genom att montera ett tjockare fönsterglas i ytterbågen eller öka karmdjupet.

Tillståndsärendena i sin ordning

I samband med en fönsterrenovering försöker man i regel bibehålla husets ursprungliga utseende. Det kan behövas bygglov för en fönsterrenovering, i synnerhet om bostadsaktiebolaget planerar att byta till en helt annorlunda fönstertyp. Behovet av tillstånd är beroende av orten och bör utredas i förväg.

Vid fönsterrenoveringar i höghus lönar det sig att anlita en utomstående planerare. Det krävs specialkunskap inte bara för att välja fönster, utan också för att upprätta anbudsbegäran och övervaka arbetet.

Omsorgsfull planering garanterar ett bra slutresultat

För tätning av fogen mellan karmen och väggen krävs det ofta förutom polyuretan även till exempel elastiskt kitt. Andra detaljer som kräver omsorgsfull förhandsplanering är:

  • Det nya fönstrets djup jämfört med det gamla fönstrets djup
  • Lösningar i fönstersmygen som förorsakas av förändrat djup
  • Lister


Det lönar sig att avtala med entreprenören om att fästunderlagets skick ska konstateras i samband med att de första fönstren monteras. Om dolda konstruktionsproblem hittas, ska man separat komma överens om reparationen av dem. Annars måste fönstertillverkaren ta risken att de behöver repareras utan separat ersättning, och prissätter denna risk i anbudspriset för entreprenaden.

Ett sätt att spara kostnader vid en fönsterrenovering är att dra nytta av årstiderna. Entreprenaden kan vara billigare på vintern, eftersom entreprenören då har mindre arbete.

Publicerad 17-11-2016 kl. 8.07, uppdaterad 17-11-2016 kl. 8.07