Asbest, PCB och andra hälsofarliga ämnen

Asbest har använts som byggnadsmaterial sedan 1920-talet. Användningen var mest omfattande i övergången mellan 60- och 70-talet. Asbest föredrogs eftersom det är ett obrännbart material med god värme- och elisoleringsförmåga samt goda akustiska egenskaper. Dessutom var asbest billigt under de år materialet användes.

Höghus
 

Användningen av asbest som byggnadsmaterial förbjöds år 1994. Nya byggnadsmaterial som används i Finland innehåller inte asbest. Idag begränsas hanteringen av asbest främst till reparationsbyggande och arbeten inom fastighetsbranschen.

PCB-föreningar användes som tillsatsämne i byggnadsmaterial från slutet av 1950-talet till mitten av 1970-talet, i vissa fall ännu på 1980-talet.

Kasserade byggnadsmaterial, produkter och apparater som innehåller PCB och bly klassificeras som farligt avfall om gränsvärdena för farligt avfall överskrids.

Publicerad 17-11-2016 kl. 17.13, uppdaterad 17-11-2016 kl. 17.13