Planmässig fastighetshantering

Fasaden
© Pentti Hokkanen

En byggnad kräver kontinuerligt underhåll för att förbli i funktionsdugligt skick. Byggnadsdelar såsom fasader eller avlopp förslits på grund av vädret eller mekanisk belastning. Därför är också grundliga reparationer nödvändiga med jämna mellanrum. Det är mest fördelaktigt för fastighetsägarens plånbok om reparationerna genomförs i tillräckligt god tid, så att huset eller dess användare inte förorsakas någon skada.

I ett bostadsaktiebolag lönar det sig att planera fastighetshanteringen och reparationerna. Det innebär att aktieägarna och invånarna i god tid har möjlighet att påverka reparationsprojektets innehåll och förbereda sig ekonomiskt på genomförandet av projekt. Detta är också målet med den färska lagen om bostadsaktiebolag. Det finns många verktyg som kan användas som stöd för planmässig fastighetshantering.

Fastighetshanteringen bör inte ses enbart som ett penningslukande troll, utan som nyckeln till en bättre livskvalitet. I bästa fall inkluderar den planmässiga skötseln av bostadsaktiebolaget också gemensamma beslut om hur fastigheten ska utvecklas så att den blir ännu mer trivsam, trygg, hälsosam, fungerande eller miljövänlig.

Vicehäradshövding Jarmo Asikainen, redaktör Sampsa Heilä, DI Paavo Marttila och verkställande direktör Mikko Peltokorpi har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 16-11-2016 kl. 10.36, uppdaterad 21-11-2016 kl. 9.23