Solenergilösningar i bostadshöghus

eller med solpaneler vars elproduktion kan anslutas till fastighetens elnät. Solvärme kan också utnyttjas passivt genom att rikta byggnaden och dess fönster mot rätt håll redan när byggnaden planeras.

Solens värme tas till vara

Solvärme används för uppvärmning tillsammans med någon annan uppvärmningsform. För systemet krävs en solvärmefångare, vars svarta absorptionsyta värms av solen. Från den uppvärmda absorptionsskivan överförs värmen till vätska som rinner genom tunna rör i fångaren, och därifrån till en varmvattenberedare. Om solvärmefångaren är i bruk året runt, används en frostfri vätska för värmeöverföringen.

Solfångare
© Tiina Hietikko-Hautala

Om till exempel en vatten-glykolblandning används som värmeöverföringsvätska, avskiljs vätskan som används i solfångarna från bruksvattnet och varmvattenberedaren. För avskiljningen används en värmeöverföringsanordning som placeras i varmvattenberedarens nedre del. I regel används en kopparspiral som värmeöverföringsanordning.

Solel - från sommarstugorna till staden

Solelen är bekant för tiotusentals finländare från sommarstugorna, men system med solel har redan i över ett decennium använts med god framgång också i anslutning till elnätet, både i Finland och globalt.

Solelsystem i bostadshöghus ansluts till det allmänna elnätet. Likströmmen som solpanelerna producerar omvandlas till 230 volts växelström. Av denna el används så mycket som behövs i själva fastigheten, där den ersätter en del av den köpta elen.

Solpaneler kan fästas på byggnadens yta eller infällas i vägg- eller takkonstruktioner. Systemet kan installeras antingen i efterhand, eller i samband med saneringsprojekt eller nybyggnad. I det senare fallet kan en arkitekt planera systemet så att det blir en fast del av byggnaden.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.33, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.33