Gå till innehållet

Värmeåtervinning med en luftvärmepump

Luften som lämnar bostaden via ventilationen är varm. När maskinell ventilation används kan frånluftens värme tas till vara med en luftvärmepump. Då kan man spara värmekostnader.

En frånluftsvärmepump kan ta hand om nästan hela husets värmebehov. Systemet lämpar sig också för kylning av inomhusluften.

En frånluftsvärmepump kan anslutas till ett gammalt ventilationssystem. Då ersätter den de gamla ventilationsapparaterna och -fläktarna. Pumpens värmekälla är den luft som avlägsnas från huset maskinellt. Ventilationen ska vara kontinuerligt och minst hälften av byggnadens luftvolym ska bytas under en timme.

Besparingar uppstår

Med en frånluftsvärmepump sker värmeåtervinningen med hjälp av en förångare eller kondensor. Anläggningen tar till vara den varma luftens energi och överför den via en kondensor till byggnadens system för uppvärmning av varmt bruksvatten, byggnadens värmesystem eller tilluftssystem, beroende på anläggningens teknik.

Med en frånluftsvärmepump kan man spara cirka 40 procent av byggnadens uppvärmningsenergi. Eftersom värmekällan alltid är inomhusluft med en temperatur på cirka 21 grader, producerar frånluftsvärmepumpen värme med en standardeffekt på 2-3 kilowatt oberoende av årstiden och utomhustemperaturen. En frånluftsvärmepump avlägsnar på samma sätt som en ventilationsanordning luft också från husets våtrum.

Frånluftsvärmepumpen har ofta utrustats med ett separat elmotstånd, som kan användas för att fylla behovet av nödvändig tilläggseffekt.

Regelbundet underhåll är viktigt

När en frånluftsvärmepump används ska man regelbundet kontrollera att filtren är rena. Filtren ska förnyas minst en gång per år. Om dammiga reparationsarbeten utförs i huset, ska filtren kontrolleras efter att reparationerna har slutförts.

Publicerad 17.11.2016 kl. 16.36, uppdaterad 17.11.2016 kl. 16.36