Gå till innehållet

Övergång till fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i värme- eller kraftverk, varifrån den leds via fjärrvärmenätet till bostadsaktiebolagets värmedistributionscentral. Fjärrvärmen värmer byggnaden och det varma bruksvattnet.

Fjärrvärme lämpar sig för både en ny fastighet och en fastighet som ska saneras, om fjärrvärmenätet finns i närheten av fastigheten. Det är lätt att övergå till exempel från olja till fjärrvärme, eftersom det då redan finns ett vattenburet värmesystem i fastigheten. Det är också lätt att övergå från luftburen värme till fjärrvärme.

Produktion av fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i regel i gemensamma produktionsanläggningar för värme och el eller i mindre värmecentraler. Bränslena är naturgas, stenkol, torv, olja samt i allt större utsträckning trä och andra förnybara energikällor såsom biogas. Också överskottsvärme från industrin eller förbränning av biogas vid avstjälpningsplatserna kan vara fjärrvärmekällor.

Det lönar sig att utreda fjärrvärmens tillgänglighet hos ett lokalt företag som säljer fjärrvärme.

Vilken utrustning behövs?

Fjärrvärmen tas emot av en värmedistributionscentral där det finns värmeöverföringsanläggningar för uppvärmning och bruksvatten och eventuellt också en värmeöverföringsanläggning för ventilationen, justeringsanordningar, cirkulationsvattenpumpar, expansions- och varningsutrustning, värme- och tryckmätare samt avstängningsventiler. Värmecentralen i småhus är en kompakt, fabrikstillverkad helhet.

Utrymmesbehovet för en fjärrvärmeanläggning är litet, eftersom inga värmepannor, skorstenar och bränslelager behövs.

Bekymmersfri användning

Det lönar sig att sköta all uppvärmning med fjärrvärme, inklusive golvvärmen i våtrum och ventilationens efteruppvärmning samt det varma bruksvattnet. Värmedistributionssystemet kan vara vattenburen element- eller golvvärme, luftvärme eller ventilationsvärme.

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt system som nästan inte alls behöver underhållas. De flesta fjärrvärmeföretagen skickar rapporter om förbrukningsuppföljningen till sina kunder och det kan också vara möjligt att läsa rapporterna via internet.

Publicerad 17.11.2016 kl. 16.37, uppdaterad 17.11.2016 kl. 16.37