Förnybara energikällor och fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsform i tätorter. Vid sidan av fjärrvärme blir också nya energiproduktionsformer allt mer populära. Jordvärmetekniken, som har blivit vanligare i småhus, kan också tas i bruk i höghus och större bostadsaktiebolag för att värma lokalerna och bruksvattnet.

Solpaneler
© Jaakko Vähämäki

I Finland får vi också mycket energi från solen som det lönar sig att utnyttja i form av värme som en del av det övriga värmesystemet eller för att värma bruksvattnet, eller i form av el som en del av byggnadens elsystem.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.30, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.29