Var kan man spara?

I ett bostadshöghus går energi åt till att värma rummen och vattnet samt driva elapparater. Alla dessa faktorer kan påverkas och besparingar uppnås.

Metoder för att förbättra energieffektiviteten kan indelas i drifttekniska åtgärder, åtgärder som kräver små investeringar och åtgärder som kräver större investeringar. Ju nyare en byggnad är, desto mindre kan man på ett kostnadseffektivt sätt påverka byggnadens fysiska egenskaper och teknik. På motsvarande sätt kan man påverka användningen av byggnaden i byggnader av alla olika åldrar.

Invånarnas tillvägagångssätt och vanor granskas

Invånarna i höghus får eller kan inte nödvändigtvis söka information om sin energi- och vattenförbrukning på samma sätt som invånarna i egnahemshus. Värmen och fastighetselen ingår i vederlaget eller hyran och vattenavgiften är den samma oberoende av förbrukningen.

Invånarna kan göras delaktiga i att minska energiförbrukningen genom att öka informationen om förbrukningen och dess inverkan på boendekostnaderna. Det lönar sig att regelbundet informera om förbrukningen, till exempel varje månad, för att invånarna ska hålla den i minnet. Samtidigt kan man tipsa om lätta sätt att spara energi. Det tar tid att ta till sig nya vanor, så information måste ges kontinuerligt.

Betydande besparingar kan ofta uppnås utan investeringar. När användningstiden för ventilationen ändras så att den motsvarar behovet, kan man i vissa fall spara både el och värme. Genom förnuftig tidsinställning av bilarnas eluttag, husets bastu och gårdsbelysningen minskar man fastighetens elförbrukning.

Skaffa energieffektiva apparater - underhåll och använd dem på rätt sätt

När nya apparater (till exempel cirkulationsvattenpump, belysning) skaffas till bostadsaktiebolaget lönar det sig att jämföra inte bara anskaffningspriset, utan också energiförbrukningen och den energikostnad som apparaten ger upphov till.

Det är bra att komma ihåg att också konstruktionernas delar behöver granskas och underhållas. Till exempel lönar det sig att granska fönstrens täthet och skick med jämna mellanrum.

Energieffektivitet i samband med reparationer

I något skede blir man tvungen att renovera och förnya konstruktioner och fönster. I synnerhet vid sådana tillfällen lönar det sig att satsa på energieffektiva lösningar. Till exempel medför tilläggsisolering av ytterväggarna i samband med en fasadrenovering snabba besparingar på värmefakturan.

När en fönsterrenovering planeras lönar det sig att jämföra de totala kostnaderna under en längre tid i stället för enbart anskaffningspriset - då är energieffektiva fönster mer fördelaktiga än vanliga fönster. En rörsanering är ett bra tillfälle att installera lägenhetsspecifika vattenmätare.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.48, uppdaterad 17-11-2016 kl. 15.48