Gå till innehållet

Hur fördelas energiförbrukningen?

Cirka hälften av förbrukningen av värmeenergi utgörs av svinn som uppstår när värmen leds genom konstruktionerna, 30 procent går åt till att värma tilluften och 20 procent till att värma det varma bruksvattnet. Dessutom ingår också den el som används i bostäderna (lägenhetsel) i den totala energiförbrukningen för ett bostadshöghus.

Lokalernas uppvärmningsbehov

Uppvärmning behövs, eftersom det uppstår värmesvinn i byggnadens konstruktioner. Också den friska och kalla utomhusluften som leds in i byggnaden måste värmas. Luften byts via ventilationssystemet och som okontrollerade luftläckage till exempel via springor i fönster och dörrar.

Den onödiga värmeförbrukningen kan minskas genom att se till att grundläggande justeringar har gjorts i vattenburna värmenät och maskinell ventilation. På så sätt kan inomhustemperaturerna justeras till samma nivå i hela byggnaden.

Dessutom kan både värmeisoleringen och lufttätheten i huset förbättras. Möjligheten att montera ytterligare värmeisolering och åtgärdens lönsamhet ska utredas när större reparationer planeras. Lufttätheten säkerställs bäst genom att täta fönster och balkongdörrar.

Varmt bruksvatten

Energiförbrukningen med anknytning till varmt bruksvatten påverkas av det använda vattnets mängd och temperatur. Vattentemperaturen kan endast påverkas i liten utsträckning, eftersom det varma bruksvattnet inte kan sänkas under 55 grader av hälsoskäl. Dessutom har varmvattenledningarnas specialnivå en inverkan på energiförbrukningen.

Vattenanvändningsvanorna har stor betydelse för förbrukningen av varmt bruksvatten och den energimängd som förbrukningen kräver. I bostadshöghus uppbärs ofta en fast vattenavgift, som är lika stor oberoende av vattenanvändningen. I samband med en rörsanering lönar det sig att överväga lägenhetsspecifik vattenmätning och fakturering. Då får varje invånare information om sin vattenförbrukning och kan lättare påverka den.

Energibehovet för varmvattnet kan påverkas till exempel genom att:

  • isolera varmvattenrören
  • ändra vattenledningsnätets trycknivå
  • införa lägenhetsspecifik vattenmätning
  • montera munstycken som sparar vatten på duschar och kranar
  • ändra förbrukningsvanorna

Fastighetsel

Förbrukningen av fastighetsel består av elförbrukningen för många apparater. Sådana apparater är bl.a. belysning i trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen, gårdsbelysning, hissar, husets gemensamma bastu och tvättstugans maskiner, eluttag för motorvärmare, pumpar och fläktar, eventuell avisningsvärme i till exempel takrännor och stuprännor samt kylanordningar.

Förbrukningen av fastighetsel kan påverkas genom att:

  • välja energieffektiva apparater (lampor, pumpar, tvättmaskin och torktumlare)
  • styra belysningen så att lamporna inte är tända i onödan
  • styra andra apparater så att de inte är påslagna i onödan (t.ex. husets bastu, avisningsvärme)
Publicerad 17.11.2016 kl. 16.14, uppdaterad 17.11.2016 kl. 15.47