Fönstrens energieffektivitet

Fönstren är byggnadens svagaste del i fråga om värmeisoleringen. Fönstrens värmeisoleringsförmåga är 5-8 gånger sämre än ytterväggskonstruktionens, och fönstrens andel av värmeförlusten ungefär lika stor som de övriga ytterväggskonstruktionernas andel. Å andra sidan är fönstren dock till stor nytta: de släpper in solljus och värme.

Fönstrens energieffektivitet påverkas av värmeisoleringsförmågan, lufttätheten och fönstrets förmåga att utnyttja solljus och värme.

Fönsterreparation
© Pentti Hokkanen

Fönstren ska underhållas

Fönster behöver underhållas med jämna mellanrum. Fönstrens tätningar och färgytan på träfönster måste förnyas om brister upptäcks. Om ett fönster kan försättas i gott skick genom underhåll, lönar det sig nödvändigtvis inte att byta ut fönstren. Man bör utreda de enklaste och förmånligaste sätten att byta ut fönstren.

Det hjälper att täta

Moderna gummitätningar är ett billigt och lätt sätt att förbättra fönstrens energieffektivitet. Innerfönstret görs så tätt som möjligt. I den yttersta fönsterbågen lämnas en 5-10 cm bred ventilationsspringa. Syftet med ventilationsspringan är att förhindra att fukt kondenseras på insidan av ytterfönstret.

Man kan själv täta fönstren, men om tätningen måste bytas i alla fönster i hela huset, lönar det sig att anlita en utomstående för arbetet.

Förnyelse av fönster

Om fönstren i övrigt är i gott skick, kan deras värmeisoleringsförmåga förbättras genom att installera ett tilläggsglas vars gångjärn helst ska placeras i inner- eller ytterbågen. När tilläggsglas installeras ska man säkerställa att den gamla bågen klarar av att bära tilläggsglasets vikt.

Om det inte längre är möjligt att underhålla eller rusta upp fönstren ska de bytas ut. När man väljer nya fönster lönar det sig att satsa på energieffektiva fönster.

Fönstrens energiklassificering

I Finland tillämpas en frivillig energiklassificering för fönster. Fönstren tilldelas en energimärkning där energieffektiviteten uttrycks på skalan A till G, som också används för vitvaror. Energiklassificeringen tar hänsyn inte bara till värmeisoleringsförmågan, utan även till hur väl fönstret utnyttjar solljus och värme.

När ett fönster har bra värmeisoleringsförmåga och är tätt, är ljudisoleringsförmågan också bättre. Även boendekomforten förbättras, eftersom temperaturen är högre på insidan av ett fönster med bättre isolering.

Fönstrens energieffektivitet påverkas av:

  • antalet glas - idag erbjuds till och med 4-glasfönster
  • glasens selektivmembran, som återspeglar värmestrålning
  • värmeisolerande fyllnadsgas (t.ex. argon)
  • materialet i fönstrens mellanlist


I synnerhet när fönster på byggnadens södra sida repareras, lönar det sig att beakta den värmebelastning som kommer in via fönstren på sommaren, vilken kan förorsaka ett överflödigt behov av kylenergi. Detta kan åtgärdas till exempel med solskydd på fönstrets utsida (spjälverk, markiser). När solskydd, liksom andra förändringar av byggnadens utseende, planeras ska man alltid beakta byggnadens särdrag.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.52, uppdaterad 17-11-2016 kl. 15.52