Energieffektiviteten för eldrivna apparater

I bostadshöghus behövs det el för de gemensamma utrymmenas och gårdsområdenas belysning, hustekniska apparater såsom pumpar och fläktar, husets bastu, maskinerna i tvättstugan, hissen samt bilarnas eluttag. Dessutom används el till belysning och elapparater i bostäderna.

Effektiv belysning

Belysningen är en viktig trivsel- och säkerhetsfaktor. Därför kan energieffektivitet inte användas som det primära bedömningskriteriet för belysningen. Det finns dock lösningar med olika energieffektivitet för alla användningsändamål.

Glödlamporna försvann från marknaden år 2012 och i stället infördes mer energieffektiva lösningar. Det lönar sig att byta till energisparlampor i belysning som har planerats för glödlampor. Det finns bl.a. energisparlampor planerade för användning i trapphus, som tänds lika snabbt som glödlampor. Man bör först byta till energisparlampor i belysning som används mycket eller armaturer där lampan är svår att byta ut.

Rörelsedetektorer i trappuppgångarna

När ny belysning anskaffas lönar det sig att välja armaturer utrustade med antingen ett kompaktlysrör eller ett lysrör. Moderna lysrör tänds snabbt och avger ett jämnt ljus.

När belysningen i trappuppgångar och förråd förnyas lönar det sig att överväga lampor utrustade med rörelsedetektorer. Rörelsedetektorn tänder lampan när den upptäcker rörelse och släcker lampan efter en viss tid. Lamporna lyser alltså inte i onödan.

Jämför förbrukningen - använd på rätt sätt

När det gäller elförbrukningen för pumpar och fläktar är det väsentligt att anordningarna har dimensionerats korrekt och fungerar inom sitt optimala verksamhetsområde. Valet av VVS-apparater bör alltid kontrolleras med en VVS-planerare.

När nya apparater anskaffas är det viktigt att undvika överdimensionering. Apparaternas energieffektivitet bör också jämföras. Det finns till exempel mycket energieffektiva cirkulationsvattenpumpar på marknaden.

Husets bastu och tvättstuga

Den gemensamma bastuns energiförbrukning påverkas av apparaternas effektivitet, bastuns värmeisolering och användningssättet. För att minimera uppvärmningen är det effektivare att använda bastun en längre tid åt gången än korta perioder under flera dagar.

Tvättstugans energieffektivitet grundar sig på maskinernas energieffektivitet. Den energieffektivitetsklass som tillverkaren anger ger riktgivande information om maskinens energieffektivitet. Med hjälp av energieffektivitetstalet kan man beräkna den årliga energiförbrukningen om man känner till antalet tvättar.

Optimera kylrummets förbrukning

Användningen av kylrum är liten i många bostadsaktiebolag. Om det finns flera kylda utrymmen, uppnås sannolikt den största besparingen genom att omorganisera kylrummen och förminska det kylda utrymmet. Kylrummen nämns i regel i bolagsordningen. Således kan de inte tas bort helt utan att bolagsordningen ändras.

Man ska komma ihåg att varje kilowattimme som används i ett kylrum används två gånger, eftersom också den värme som elapparaten producerar måste avlägsnas från rummet med hjälp av kylmaskinen.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.57, uppdaterad 17-11-2016 kl. 15.57