Bruksvatten och energieffektivitet

Vattenavgiften utgör en betydande del av skötselkostnaderna för ett typiskt bostadshöghus. Dessutom går det åt energi till att värma vattnet. Kostnaderna för vattenanvändningen består av vattenavgiften, avgiften för avloppsvatten och kostnaden för att värma varmvattnet.

Vattnets energikostnad beror på mängden vatten som används, bruksvattnets temperatur och rörsystemets isolering. Vattenmängden kan påverkas i stor utsträckning, men vattentemperaturen endast till en viss gräns. Det är ofta svårt att tilläggsisolera varmvattenrören och en sådan isolering genomförs först i samband med en rörsanering.

Användningsvanorna är ett lätt sätt att spara

Den genomsnittliga vattenförbrukningen per invånare i ett bostadshöghus är cirka 155 liter per invånare per dygn. Av detta står det varma bruksvattnet för cirka 40 procent. Invånarnas användningsvanor har stor inverkan och variationen i vattenförbrukningen är avsevärd: från 90 till 270 liter per invånare per dygn.

Det lönar sig att följa vattenförbrukningen till exempel varje månad och informera invånarna om förbrukningen. Samtidigt kan man tipsa invånarna om hur de kan spara vatten.

Lägenhetsspecifik vattenmätning minskar förbrukningen

I bostadsaktiebolag där vattnet mäts och faktureras per lägenhet är vattenförbrukningen i regel 10-30 procent lägre än i motsvarande bolag med en fast vattenavgift. När invånarna informeras om vattenförbrukningen kan de lättare uppmärksamma den. Lägenhetsspecifik vattenmätning kan i regel införas på ett förnuftigt sätt endast i samband med en rörsanering.

Tips för effektivare vattenanvändning

Förutom användningsvanorna kan vattenförbrukningen minskas med följande metoder.

  • Reparera omedelbart läckande vattenarmaturer (t.ex. toalettstolen). Också ett litet läckage förorsakar stora kostnader på ett år.
  • Kontrollera flödet i kranarna. 12 liter per minut är ett tillräckligt flöde i dusch- och kökskranen - i de kranar som används för handtvätt räcker det med hälften av detta.
  • Om flödena är för stora i hela fastigheten, är det ett tecken på för högt vattentryck. Trycket kan korrigeras genom att installera en tryckminskningsventil i fastighetens vattenanslutning.
  • Skaffa munstycken som sparar vatten till kranarna och duscharna - vatten sparas utan att bekvämligheten blir lidande.
Publicerad 17.11.2016 kl. 15.56, uppdaterad 17.11.2016 kl. 15.56