Energiförbrukningen i ett bostadshöghus

Soluppgång på vintern
© Tuire Kauhanen

I ett bostadshöghus behövs det energi för att värma rummen och det varma bruksvattnet samt för fastighetens gemensamma elapparater. I vissa nyare fastigheter kan det också finnas ett kylsystem som förbrukar energi.

Kostnaderna för värme, fastighetens el och vatten utgör cirka 40 procent av alla skötselkostnader. I ett välskött bostadsaktiebolag innebär detta cirka en euro per vederlagskvadratmeter.

Också invånarna i ett höghus kan minska sin energi- och vattenförbrukning. Ett effektivt sätt att effektivera energianvändningen och minska förbrukningen är att sprida information om förbrukningen och dess inverkan på boendekostnaderna.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.45, uppdaterad 09-03-2017 kl. 10.38