Lägenhetsspecifik vattenmätning - exempel och resultat

Det mest effektiva sättet att minska vattenförbrukningen är att påverka användarnas förbrukningsvanor. Det är dock svårt att förändra vanorna permanent. Därför behövs det också andra metoder än information.

Fakturering enligt användningen minskar vattenförbrukningen i bostadsaktiebolag med i genomsnitt 30 procent jämfört med en situation där vattenavgiften är fast. Fakturering enligt användningen kan genomföras tillförlitligt endast med hjälp av lägenhetsspecifika vattenmätare. I befintliga byggnader är det i praktiken omöjligt att genomföra mätningen utan stora kostnader.

Lägenhetsspecifik mätning i samband med en rörsanering

När vattenledningsnätet i en byggnad förnyas, kan rörsystemet planeras så att vattenförbrukningen kan mätas per lägenhet. Det rekommenderas att vattenmätarna placeras utanför lägenheten, till exempel i trappuppgångens innertak eller inkapslad. Vattenmätaren utrustas med en underhållslucka.

Cirkulationsledningen för varmvattnet bör planeras så att den tar slut före vattenmätaren, så att också det varma bruksvattnet kan mätas med en enda mätare. Om cirkulationsledningen måste dras ända till lägenheten, måste det varma bruksvattnet mätas vid flera olika punkter.

Informationssamling och uppföljning viktigt

Mätarna kan vara mekaniska. Då behövs ett besök på plats för att avläsa mätarna. I ett vattenmätningssystem är mätarna flödessensorer och uppgifterna de skickar samlas via lägenhetsenheterna till en insamlingsenhet för hela byggnaden. Mätaren kan avläsas automatiskt med önskat intervall. Då är uppgifterna om förbrukningen per lägenhet tillgängliga nästan i realtid.

Tack vare noggrann och tillförlitlig lägenhetsspecifik information ökar styrelsens och disponenternas möjligheter att påverka vattenförbrukningen avsevärt. Vattenförbrukningen minskar också nästan utan undantag. När kostnaderna fördelas enligt förbrukningen är det i de flesta fall tillräckligt att skicka en utjämningsfaktura en gång per år.

Resultaten talar för sig själva

Med hjälp av lägenhetsspecifika mätare minskar vattenförbrukningen med flera tiotals procent. Eftersom cirka 40 procent av vattenanvändningen i en bostadsbyggnad består av varmt vatten, sparar man också värmekostnader.

Om man i en byggnad med 100 invånare använder 170 dm3 vatten/person/dygn, är

  • vattenförbrukningen per år 100 personer x 0,170 m3/person/dygn x 365 dygn/år = 6 205 m3/år
  • varmvattenförbrukningen per år cirka 40 % x 6 205 m3/år = 2 483 m3/år
  • energiförbrukningen för varmt bruksvatten cirka 58 kWh/m2 x 2 482 m3/år = 144 MWh/år


I kostnader motsvarar detta:

  • vattenförbrukning 6 205 m3/år x 2,50 euro/m3 = 15 500 euro/år
  • värmeförbrukning 144 MWh/år x 45 euro/MWh = 6 500 euro/år
  • kostnad totalt 15 500 euro/år + 6500 euro/år = 22 000 euro/år


Om vattenförbrukningen sjunker till nivån 110 dm3/person/år, dvs. med cirka 40 procent, är den årliga besparingen på vattenfakturan cirka 6 200 euro och på värmefakturan cirka 2 600 euro, dvs. sammanlagt cirka 8 800 euro per år.

Publicerad 18-11-2016 kl. 16.55, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.26