Förbrukningsuppföljning är en utgångspunkt för energibesparingar

I ett bostadsaktiebolag är det styrelsens uppgift att ordna uppföljningen av energi- och vattenförbrukningen. I regel deltar flera parter i uppföljningen. Därför finns det skäl att noggrant utreda ansvarsområdena med anknytning till uppföljningen av energiförbrukningen.

Den vanligaste bristen i fråga om energieffektivitet är att ansvaret är splittrat och området därför är "ingens ansvar". I praktiken innebär det att mätarna avläses, värdena registreras och förbrukningen följs, men i värsta fall reagerar man inte på avvikelser i förbrukningen och den ineffektiva användningen kan fortgå en lång tid, även om man är medveten om den.

En väl genomförd förbrukningsuppföljning fungerar också som ett underhållsverktyg som avslöjar fel i apparaterna och andra störningar, till exempel vattenläckage.

Uppföljningen av månadsnivån som bakgrundsinformation

Om man vill använda förbrukningsuppföljningen som ett verktyg i byggnadens underhåll, ska uppföljningen genomföras per månad. Mätarna avläses vid månadsskiftet och mätarvärdena och värdet för uppvärmningsbehovet registreras i ett uppföljningsprogram. Med stöd av uppföljningen kan förbrukningen under den gångna månaden konstateras. Som jämförelsevärde kan man använda åtminstone det föregående årets förbrukning, även om en beräknad målförbrukning ger bättre utgångspunkter för att bedöma förbrukningens riktighet.

Det är förnuftigt att definiera en målförbrukning

Att jämföra den uppmätta förbrukningen med det föregående årets förbrukning har inte mycket att göra med energieffektivitet. Om man vill bedöma förbrukningsnivåns riktighet, ska den beräknade förbrukningen användas för jämförelsen. Då beaktas byggnadens egenskaper, teknik och ändamålsenliga användning.

Målförbrukningen kan beräknas när som helst som ett separat arbete. Målförbrukningen kan också beräknas i samband med en bedömning av byggnadens skick, upprättandet av ett energicertifikat eller till exempel en VVS-planeringsuppgift under en rörsanering.

Fjärravlästa mätare som hjälp

Fjärravlästa mätare gör det möjligt att avläsa el- och fjärrvärmemätarna med hjälp av en fjärranslutning. Med fjärravlästa mätare blir den separata mätaravläsningsåtgärden onödig. Visserligen kunde man under samma besök även granska andra funktioner i byggnaden.

Vissa energibolag erbjuder redan nu uppföljningsinformation via internet. Bland annat Sävel Plus-tjänsten, som Helsingfors Energi (Helen Ab) tillhandahåller för sina kunder, ger information per timme med endast en dags fördröjning.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.26, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.26
Ämne: