Energicertifikatet är en måttsticka - vad berättar det?

Energicertifikatet för bostadshöghus beaktar förbrukningen av värmeenergi, fastighetsel samt eventuell kylenergi. Energicertifikatet beräknas enligt vädret i Jyväskylä, vilket innebär att energieffektiviteten för byggnader i olika delar av landet kan jämföras sinsemellan. Sättet att värma byggnaden påverkar inte energiklassen: intyget beskriver byggnadens egenskaper såsom klimatskärmens värmeisoleringsförmåga och ventilationens energieffektivitetsnivå.

När behövs ett intyg?

Ett energicertifikat behövs för ett bostadshöghus alltid när en ny byggnad byggs eller en byggnad eller del av en byggnad hyrs ut eller säljs.

Om ett bostadsaktiebolag består av flera byggnader, utfärdas ett gemensamt energicertifikat för alla byggnader. För befintliga bostadshöghus behövs ett energicertifikat oftast när en lägenhet i huset ska hyras ut eller säljas. Fastighetsförmedlaren är skyldig att ta med sig energicertifikatet till visningarna.

Hur upprättas intyget?

Energicertifikatet för en ny byggnad utfärdas av huvudplaneraren. Energiförbrukningen definieras kalkylmässigt och intyget gäller i fyra år.

Energicertifikatet för ett befintligt bostadshöghus kan utfärdas av en aktör som har behörighet att upprätta energicertifikat. Då talar man om ett separat energicertifikat. Energieffektivitetstalet fastställs utifrån förbrukningsuppgifterna från det föregående kalenderåret. Dessutom presenteras i energicertifikatet förslag till åtgärder som förbättrar byggnadens energieffektivitet. Ett separat energicertifikat utfärdat av en utomstående aktör gäller i tio år.

Intyget för ett befintligt bostadshöghus kan också upprättas som en bilaga till disponentintyget. Då kan intyget utfärdas av fastighetens disponent eller bostadsaktiebolagets styrelseordförande. I detta fall fastställs energiklassen enligt energiförbrukningsuppgifterna för det föregående kalenderåret och energicertifikatet gäller i ett år.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.16, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.16