Energibesparingar genom drifttekniska åtgärder

Energibesparingsåtgärder som kan genomföras utan apparatinvesteringar kallas drifttekniska energibesparingsåtgärder. En del av dessa kan utföras i samband med det normala fastighetsunderhållet. Vissa åtgärder kräver ändringar i en del av en apparat eller manövreringssättet till en liten kostnad.

Förbättrad energieffektivitet innebär ofta bättre trivsel, eftersom man strävar efter att använda tekniken enligt ändamålet och behovet samt optimera inomhusförhållandena.

Typiska drifttekniska åtgärder i ett bostadsaktiebolag har att göra med justering av ventilationen, temperaturen, belysningen och det varma bruksvattnet.

Ventilationens användningstider ska motsvara behovet

Ventilationens användningstider justeras så att de motsvarar användningen av byggnaden. Om ventilationssystemet har flera hastigheter, kan den lägre hastigheten användas när byggnaden används i liten utsträckning, dvs. oftast vardagar kl. 9-16. Åtgärder sparar både el- och värmeenergi.

Eftersom syftet med ventilationen är att avlägsna orenheter och överflödig fukt från byggnadens lokaler, ska man säkerställa att luften i byggnaden byts ut minst en gång på två timmar.

Rätt temperatur med hjälp av justeringar

Genom att justera värmenätets regleringskurva kan man påverka byggnadens förbrukning av värmeenergi. Regleringskurvan styr temperaturen på vattnet som strömmar till elementen utifrån den uppmätta utomhustemperaturen, vilket innebär att onödig uppvärmning undviks.

Utebelysningen kan styras med timer och skymningsbrytare som förhindrar att belysningen används under den ljusa tiden på dygnet. Belysning i områden som används mer sällan kan utrustas med rörelsedetektorer. I belysningen i trappuppgångar har styrning som släcker lamporna efter en viss tid redan använts länge. Dessutom kan belysning utrustad med rörelsedetektorer användas i förråd samt källar- och vindsgångar.

Bruksvattnets tryck påverkar vattenförbrukningen

Bruksvattnets tryck har en direkt inverkan på mängden vatten som strömmar ur kranen. En tillräcklig strömningshastighet är 12 liter per minut för duschar och kökskranar. I mindre handfat är hälften av denna hastighet tillräcklig.

Trycket kan sänkas med en tryckminskningsventil som installeras i anslutning till vattenmätaren. Även vattenarmaturerna påverkar vattenförbrukningen.

Andra användningstekniska åtgärder är att gruppera bastuturerna så att bastun värms så få gånger i veckan som möjligt, använda tidsinställda eluttag för bilarnas motorvärmare samt sänka temperaturen i trappuppgångar och förråd.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.18, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.18