Energieffektivitet i samband med reparationer

Det första steget mot att minska fastighetens energiförbrukning är att ta reda på vad som förbrukar energi och på vilket sätt energiförbrukningen kunde minskas. Bra verktyg i detta arbete är energicertifikatet och energisynen. Energicertifikatet underlättar jämförelsen av energiförbrukningen i olika byggnader. Energisynen är en grundlig kartläggning av fastighetens energi- och vattenförbrukning som genomförs av en sakkunnig. Energisynen kan vara ett sätt att skaffa ett energicertifikat.

Med stöd av energicertifikatet eller energisynen kan åtgärderna för att spara energi kopplas till fastighetens underhåll och reparationsprogram. Det är alltid ekonomiskt lönsamt att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten när underhållsreparationer utförs i fastigheten.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.15, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.15