Känn ditt hus och delta i bolagets beslutsfattande

Ett bostadsaktiebolag är med tanke på fastighetshanteringen en trevlig boendeform ur aktieägarens synvinkel, eftersom bostadsaktiebolaget sköter underhållet och reparationerna av fastigheten. Å andra sidan är beslutsfattande till exempel i en reparationssituation ofta utmanande, eftersom bostadsaktiebolagets styrelse i regel består av lekmän och det ofta finns många åsikter om vad som borde göras.

Med tanke på den planmässiga fastighetshanteringen och beslutsfattandet är det viktigt att bolagets styrelse, disponenten och aktieägarna har en tillräcklig kunskapsbas som omfattar såväl fastighetens egenskaper som principer och lösningar för planmässigt underhåll och reparationer.

Detta avsnitt innehåller grundläggande information till bostadsaktiebolagens delägare och disponenter om hur fastighetshantering och reparationer genomförs på ett förnuftigt och planmässigt sätt i bostadsaktiebolag.

Publicerad 16-11-2016 kl. 10.28, uppdaterad 16-11-2016 kl. 10.28
Utgivare: