Gå till innehållet

Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden

Pressmeddelande 27.9.2018 kl. 10.00

En god boendemiljö ger personer med minnessjukdomar eller personer med nedsatt funktionsförmåga möjlighet att fortsätta leva på det sätt de är vana vid, trots behoven av stöd. I och med att befolkningen åldras ökar behovet att utveckla bostadsområden så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessvårigheter. Miljöministeriets handledning ”Boende och boendemiljöer för äldre och personer med minnessvårigheter” tillhandahåller en integrerad granskningsmodell för hur den äldre befolkningens behov kan beaktas i boendemiljöerna.

I handledningen behandlas olika möjligheter för att göra det befintliga bostadsbeståndet, nya byggnader och boendelösningar för äldre bättre anpassade för äldre och personer med minnessvårigheter. Även bostadsområden och servicen i dem samt byggnader och bostäder och deras närmiljöer behandlas.

”De äldres behov omfattar också annat än tillgängliga gångleder och vägar. En trivsam och välfungerande boendemiljö betjänar alla och skapar möjligheter till möten och gemenskap. I en sådan miljö kan äldre och personer med minnessjukdomar leva som fullvärdiga medlemmar i gemenskapen tillsammans med andra invånare”, säger bostadsrådet Raija Hynynen vid miljöministeriet.

Den färska handledningen innehåller många nyttiga anvisningar om hur man t.ex. kan planera en gård, en bostadsbyggnad eller en bostad så att den motsvarar de behov som äldre och personer med minnessjukdomar har. I de tips som gäller bostadsplanering fästs det vikt vid t.ex. ytmaterial och färger, eftersom dessa också förmedlar upplevelser via flera sinnen. Även de möjligheter tekniken erbjuder när det gäller att stödja boendet lyfts fram.

I en mer omfattande granskning av ett bostadsområde framhävs t.ex. betydelsen av lättillgängliga grönområden, närtjänster och planlösningar som främjar samhörighet, eftersom dessa är faktorer som stöder äldre och personer med minnessjukdomar.

Handledningen har utarbetats av äldre forskare Erja Rappe, forskare Jere Rajaniemi och direktör Päivi Topo från Ikäinstituutti samt arkitekt Helinä Kotilainen. Den riktar sig till alla som deltar i planering och utveckling av boende och bostadsområden och i främjande av hälsa och välbefinnande i kommuner och bostadsområden. Också äldre och personer med minnessjukdomar och deras anhöriga kan få idéer till hur de kan bedöma och planera det egna boendet.

Mer information:

Raija Hynynen, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 093, fornamn.efternamn@ym.fi

Erja Rappe, äldre forskare, Ikäinstituutti, tfn 040 533 7099, fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi


Utgivare: