Gå till innehållet

Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende

Pressmeddelande 14.3.2019 kl. 9.59

Miljöministeriet har publicerat en utredning om renovering av ARA-bostäder så att de tillgänglighetsanpassas och lämpar sig för äldres boende. I utredningen granskas renoveringen av bostäder i synnerhet med tanke på kommuner vars befolkning minskar, men samma lösningar kan tillämpas i alla hyreshussamfund. Genom att bygga om bostäder så att de tillgänglighetsanpassas kan ARA-bostäder i fortsättningen i större utsträckning erbjudas äldre personer.

För att den åldrande befolkningen ska kunna bo kvar länge i vanliga bostäder behövs tillgänglighetsanpassade bostäder. Att renovera hyreshus och hyresbostäder så att de lämpar sig för äldre är ett viktigt sätt att tillgodose detta behov. Kommunerna kan påverka sina bostadsförhållanden genom de hyreshussamfund som kommunerna äger. Bostäderna i dessa kan renoveras så att de betjänar kommunens och de äldres behov också i framtiden. Genom att utveckla ARA-bostadsbeståndet kan man erbjuda bostäder som lämpar sig för äldre, t.ex. dem som flyttar från landsbygden och egnahemshus. Detta kräver att kommunen och hyreshussamfunden samarbetar långsiktigt. 

Att befolkningen minskar leder också till att efterfrågan på bostäder sjunker och att ARA-hyresbostäder står tomma. I de områden där befolkningen minskar i betydande grad är också förändringarna i befolkningens åldersstruktur stora. Det utgör dock en utmaning att de bostäder som blir tomma inte lämpar sig för den växande gruppen äldre. De kommunala hyreshussamfunden har med tanke på de närmaste åren planerat renoveringar, installation av hissar i efterhand och tillgänglighetsanpassningar. När renoveringar görs lönar det sig att planera bostäderna så att de lämpar sig för alla, dvs. att tillgänglighetsanpassa dem.

”Ett bra exempel på en lyckad renovering är Vitikankulma i Haapajärvi där man ville förbättra husets nyttjandegrad. En hiss installerades i huset och tillgänglighetsanpassningar gjordes i bostädernas badrum och kök samt i de gemensamma utrymmena. Hyreshussamfundet samarbetade med samkommunens social- och hälsovårdstjänster i fråga om hemvården. Dessutom understöddes de boendes gemensamma verksamhet och ett lämpligt utrymme erbjöds för detta. Att man lyckades med renoveringen och utvecklingen framgår av det faktum att huset nu är helt och hållet uthyrt och att folk t.o.m. köar för att få en bostad”, konstaterar bostadsrådet Raija Hynynen från miljöministeriet.

I utredningen föreslås det också att ARA ska få en ny form av reparationsunderstöd för renovering av kommunernas fastighetsbolags hyreshus med tanke på äldres boende, t.ex. genom att förbättra tillgängligheten, säkerheten och de gemensamma utrymmena. Villkoret för att få understödet är att man i fastighetsbolagen gör en bedömning av läget och renoveringsbehoven i fråga om bolagens ARA-bestånd samt utifrån denna bedömning utarbetar en plan med förslag till åtgärder med tanke på i synnerhet de äldres boendebehov. 

Utredningen finansierades av miljöministeriet och genomfördes av Forecon Oy.

Ytterligare information:

Raija Hynynen, bostadsråd, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250093

Markku Riihimäki, verkställande direktör, Forecon, fornamn.efternamn@forecon.fi, tfn. 040 704 1187 


Utgivare: