Ansökan om bostadsrättslägenhet

Den som vill ansöka om en bostadsrättslägenhet med statligt stöd måste uppfylla vissa villkor. I fråga om hus som har byggts med annan finansiering beslutar ägaren om valet av boende.

Vem kan få en bostadsrättsbostad?

  • Den som ansöker om en bostadsrättsbostad för vilken staten beviljat lån eller räntestöd ska vara minst 18 år gammal då ansökan lämnas in. Om huset är avsett för en grupp med särskilda behov kan åldersgränsen vara högre.
  • För att en ansökan ska beviljas får den sökande inte förfoga över en ägarbostad med skälig boendestandard i det område som ansökan gäller. Vidare bör han eller hon sakna tillräckliga medel för att köpa en motsvarande bostad, eller för att reparera sin bostad så att boendestandarden blir skälig.
  • Behovsprövning för bostadsrättslägenhet gäller inte sökande som har fyllt 55 år, och inte heller en sökande som vill flytta från en bostadsrättslägenhet till en annan eller sökande som byter bostadsrättsbostäder sinsemellan.

Finns det inte sökande som uppfyller villkoren kan också andra sökande beviljas en bostadsrättslägenhet.

I fråga om hus som har byggts med annan finansiering beslutar ägaren om valet av boende. Ägaren har rätt att helt eller delvis tillämpa samma ansökningsförfaranden som gäller i fråga om statligt finansierade bostadsrättsbostäder.

Bostadsrättsbostäder kan produceras för grupper med särskilda behov och då måste den sökande tillhöra den grupp som bostaden är avsedd för.

Om ett hyreshus ombildas till ett bostadsrättshus har en hyresgäst som fyllt 18 år, eller hans eller hennes familjemedlemmar, förtur till den bostadsrätt som berättigar till bostaden, även om personen inte uppfyller kraven i övrigt. I senare skede väljs innehavarna av bostadsrätten enligt normalt förfarande.

Hur ansöker man om en bostadsrättslägenhet?

  • För att få en statligt understödd bostadsrättslägenhet behöver man ett ordningsnummer av kommunen. Dessutom ska man informera ägaren till det hus där man ansöker om bostadsrättsbostad och ange den önskade bostadens egenskaper. Man kan ansöka om bostadsrättsbostäder hos många olika husägare, och vid behov kan man ta tillbaka sin ansökan eller göra ändringar i den.
  • Ordningsnumret man får av kommunen indikerar vilken i ordningen man är bland alla sökande till den aktuella bostaden, och det lägsta numret vinner.
  • Kommunen godkänner de sökande av bostadsrätten i prioritetsordning enligt ordningsnummer. Godkännandet kan också vara villkorligt och då ska den sökande kunna uppfylla kraven för godkännandet inom en bestämd tid.

Valet av boende till hus som ägs av bostadsrättsföreningar sker på samma sätt som valet av övriga bostadsrättsinnehavare. Man behöver inte vara medlem av bostadsrättsföreningen för att ansöka om de bostäder som föreningen äger, men man blir medlem i samband med att bostadsrättsavtalet upprättas. Det är dock bra att ansluta sig redan tidigare om man vill vara med och påverka planering av området, huset och bostaden.

Information om ansökningstiderna för bostadsrättslägenheter får man i tidningar samt från bostadsrättshusens ägare och kommunen.

Mer information

Lagstiftningsråd Anu Karjalainen , miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Publicerad 15-07-2019 kl. 10.19, uppdaterad 15-07-2019 kl. 10.19
Utgivare: